Τίτλοι τέλους για τα Δημοτικά Ραδιόφωνα;

Μάλλον πνέουν τα λοίσθια τα Δημοτικά Ραδιόφωνα και απ’ ότι φαίνεται φθάνουμε κοντά στην υπογραφή της ληξιαρχικής πράξης θανάτου τους, αν φθάσει στη Βουλή και ψηφισθεί το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Πιθανότατα και σήμερα να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις σε συνάντηση της ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΚΕΔΕ, ενώ παρέμβαση αναμένεται να κάνει και η ΠΟΕΣΥ.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, σε περίπτωση που κλείσει κάποια δημοτική επιχείρηση με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού, η δραστηριότητά της δεν μεταφέρεται. Αυτό σύμφωνα με τη δική μας εξήγηση, σημαίνει ότι ο ραδιοφωνικός σταθμός χάνει αυτομάτως την άδεια ή τη βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας που διαθέτει, χωρίς να μπορεί η συχνότητα να επιστρέψει στο δήμο.

Οι εργαζόμενοι φαίνεται να είναι σε καλύτερη θέση καθώς είναι δυνατό να μεταφερθεί προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των επιχειρήσεων που λύονται, σε υπηρεσίες του οικείου δήμου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτού, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Οι οφειλές των δημοτικών ραδιοτηλεοπτικών επιχειρήσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και προς τρίτους, περιλαμβανομένων και των δεδουλευμένων αποδοχών του προσωπικού τους, ανεξαρτήτως εάν αυτό μεταφέρεται ή όχι, προβλέπεται ότι αυτές, μπορούν να καταβάλλονται σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά το στάδιο της εκκαθάρισής τους, ή μετά το τέλος της.

Τι αναφέρεται αναλυτικά στο υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο:

Άρθρο 12

Δημοτικές επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού

1. Σε περίπτωση λύσης υφιστάμενων δημοτικών επιχειρήσεων με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού, η δραστηριότητά τους δε μεταφέρεται.

2. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, είναι δυνατό να μεταφερθεί προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ανωτέρω επιχειρήσεων που λύονται, σε υπηρεσίες του οικείου δήμου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτού, ανάλογα με τις ανάγκες τους.

3. Για τη μεταφορά του προσωπικού ισχύουν οι κείμενες διατάξεις.

4. Το μεταφερόμενο προσωπικό καταλαμβάνει θέσεις ειδικότητας που εξυπηρετεί τις ανάγκες του φορέα υποδοχής, εφόσον κατέχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα σύμφωνα με το ισχύον προσοντολόγιο.

5. Η σύσταση των θέσεων και η κατάταξη του μεταφερόμενου προσωπικού γίνεται σύμφωνα με τις οργανικές διατάξεις του φορέα υποδοχής.

6. Η προϋπηρεσία του μεταφερόμενου προσωπικού στην επιχείρηση από την οποία μεταφέρεται, αναγνωρίζεται για κάθε συνέπεια.

7. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, η απόφαση λύσης των δημοτικών επιχειρήσεων με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού πρέπει να έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι 31.12.2012.

8. Οφειλές των ανωτέρω επιχειρήσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και προς τρίτους, περιλαμβανομένων και των δεδουλευμένων αποδοχών του προσωπικού τους, ανεξαρτήτως εάν αυτό μεταφέρεται ή όχι, μπορούν να καταβάλλονται σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά το στάδιο της εκκαθάρισής τους, ή μετά το πέρας αυτής, έπειτα από σχετική εισήγηση των εκκαθαριστών και αιτιολογημένη απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο η αναφορά έχει να κάνει με τα Δημοτικά Ραδιόφωνα που επέλεξαν να μετατραπούν σε Δημοτικές Επιχειρήσεις ειδικού σκοπού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Καλλικράτη. Σε τέτοιου τύπου επιχειρήσεις μπορούσε να υπάρχει δημοτική επιχορήγηση σε αντίθετα με τις Α.Ε. που θα πρέπει να έχουν ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς.

Η οικονομική στενότητα και η αναγκαιότητα  περικοπών λόγω μνημονίου οδηγούν προφανώς το Υπουργείο Εσωτερικών στο κλείσιμο των Επιχειρήσεων Ειδικού Σκοπού. Ένα αποτέλεσμα που ικανοποιεί τους ανταγωνιστές ιδιώτες, που εδώ και χρόνια προσπαθούν να απαλλαγούν από το βραχνά της Δημοτικής Ραδιοφωνίας και αποκαλύπτει και τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι Κυβερνήσεις εδώ και χρόνια δεν ξεκαθάρισαν το τοπίο των ραδιοφωνικών συχνοτήτων, αφήνοντας ανενεργούς τους νόμους που οι ίδιοι ψήφιζαν!

Εν αναμονή εξελίξεων…

 

Τι προβλέπει η εγκύκλιος για την εκλογή Προέδρου

Με 2€ ανά αίτηση και με κάλπες μία για κάθε δημοτική ενότητα θα εξελιχθούν οι εκλογές στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. για την ανάδειξη αρχηγού την Κυριακή 18 Μαρτίου.

Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο την οποία απέστειλε τη χθεσινή μέρα η Ιπποκράτους στις περιφερειακές και νομαρχιακές επιτροπές οι κάλπες θα είναι ανοιχτές από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα ενώ παράλληλα ρυθμίζονται μια σειρά από ζητήματα τα οποία έχουν σχέση με την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας τη συγκεκριμένη μέρα.

Εκείνο που είναι ουσιαστικό μέσα στη συγκεκριμένη εγκύκλιο είναι ότι επιβάλλει αποστάσεις των κομματικών οργάνων που υπάρχουν μέχρι σήμερα από την εκλογική διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση δεν ταυτίζεται η νομαρχιακή επιτροπή με την νομαρχιακή εκλογική επιτροπή, αλλά αντίθετα με διευκρινιστική εγκύκλιο προβλέπεται ότι από κοινού κεντρική εκλογική επιτροπή και νομαρχιακή επιτροπή θα καθορίσουν την επιτροπή που θα κάνει τις εκλογές. Έτσι τις επόμενες μέρες αναμένεται να ανακοινωθούν τα ονόματα αυτών που θα αναλάβουν όλο το βάρος της εξέλιξης των συγκεκριμένων διαδικασιών.

Να θυμίσουμε πως θα προηγηθεί στις 10 και 11 Μαρτίου, Εθνική Συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ για την διαμόρφωση προγραμματικών θέσεων.

Στην ίδια εγκύκλιο αναφέρεται ότι τα Μητρώα Μελών και Φίλων του ΠΑΣΟΚ, πιστοποιούνται και κλείνουν την 5ηΜαρτίου, ενώ θα ανοίξουν ξανά, την Κυριακή 18 Μαρτίου, τις ίδιες ώρες στις οποίες θα διεξάγεται η ψηφοφορία προκειμένου να εγγραφούν και να ψηφίσουν νέα μέλη και φίλοι, στα πλαίσια της “ανοιχτής διαδικασίας”, όπως ακριβώς έγινε και το 2007.

Η εγγραφή νέων Μελών και Φίλων γίνεται με τη συμπλήρωση αίτησης εγγραφής επί της οποίας θα αποτυπώνεται η φράση: “Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού τα Μέλη και οι Φίλοι του ΠΑ.ΣΟ.Κ. δε συμμετέχουν σε άλλο πολιτικό κόμμα και αποδέχονται τις αρχές και τους στόχους του Κινήματος”, αναφέρεται στην εγκύκλιο του κ. Καρχιμάκη.

Στην ψηφοφορία για την εκλογή προέδρου του ΠΑΣΟΚ μπορούν να λάβουν μέρος, Έλληνες πολίτες με την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο τους, οι πολίτες κρατών-μελών της ΕΕ με το διαβατήριό τους και μετανάστες με την άδεια παραμονής τους, ενώ όλοι οι ψηφοφόροι προκειμένου να ψηφίσουν στην εκλογή της 18ης Μαρτίου, θα καταβάλλουν το ποσό των 2 ευρώ σε καθορισμένο μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής.

Τα Μητρώα Μελών και Φίλων, συσχετισμένα με τους εκλογικούς Καταλόγους του Υπουργείου Εσωτερικών και τον εθνικό εκλογικό αριθμό, θα αποτελέσουν ανά Νομαρχιακή Επιτροπή τη βάση των εκλογικών καταλόγων, οι οποίοι θα παραδοθούν, μέσω Νομαρχιακών Εκλογικών Επιτροπών (ΝΕΕ), στις Εφορευτικές Επιτροπές (ΕΕ) των Εκλογικών Κέντρων (ΕΚ).

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί σε επίπεδο Δημοτικών Ενοτήτων, σε χώρους που θα επιλεγούν με ευθύνη των ΝΕ Επιτροπών, ενώ σε κάθε ΕΚ μπορούν να υπάρχουν περισσότερες από μια κάλπες.

Επίσης, ο κατάλογος των εκλογικών κέντρων και των καλπών θα υποβληθεί στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή (ΚΕΕ) και στην Επιτροπή Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΕΚΑΠ) του ΠΑΣΟΚ, ενώ δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση μη πιστοποιημένων εκλογικών κέντρων η καλπών.

Η εκλογική διαδικασία θα υποστηριχθεί με χειρόγραφο σύστημα πιστοποιημένων εντύπων της ΕΚΑΠ και με δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών κατά Νομό, ή Περιφέρεια ή Δήμο Μητροπολιτικών Συγκροτημάτων ή Περιφερειών.

Ενστάσεις κατά των εκλογικών διαδικασιών, την ημέρα της ψηφοφορίας, υποβάλλονται πρωτοβάθμια στην ΕΕ του ΕΚ και δευτεροβάθμια στην ΕΚΑΠ.

ΗΕΚΑΠ, επίσης, με ειδική αναφορά στην κατευθυντήρια οδηγία και στον κανονισμό ψηφοφορίας, θα εξειδικεύσει την εφαρμογή των διαδικασιών στις Οργανώσεις του Εξωτερικού (Ελληνισμός της Διασποράς).

Όπως αναφέρει ο γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με το Καταστατικό του Κινήματος η ΕΚΑΠ είναι υπεύθυνη για την ενότητα των διαδικασιών και την πιστοποίηση των αποτελεσμάτων. Επιπλέον είναι αρμόδια να αποφασίζει δεσμευτικά για κάθε θέμα ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεων του Καταστατικού. Όλες οι διαδικασίες θα διεξαχθούν βάσει των Κατευθυντήριων Οδηγιών της ΕΚΑΠ, ενώ από σήμερα λειτουργούν υπό την εποπτεία της το Τμήμα Μητρώου και το Τμήμα Πληροφορικής, Νέων Τεχνολογιών και Διαδικτύου.

Στην εγκύκλιο του κ. Καρχιμάκη αναφέρεται ότι με απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, δημιουργήθηκε ΚΕΕ έργο της οποίας είναι η συγκρότηση ΝΕΕ και σε συνεργασία μ’ αυτές, η συγκρότηση ΕΕ σε όλα τα ΕΚ.

Επίσης έργο της ΚΕΕ είναι η διάταξη και ο συντονισμός όλων των μελών του ΕΣ και των Περιφερειακών Επιτροπών.

Σε ότι αφορά τις ΕΕ αυτές συγκροτούνται ανά ΕΚ με ευθύνη των ΝΕΕ, είναι επταμελείς και αποτελούνται η κάθε μια από έξι (6) μέλη των ΣΕ των ΤΟ του Δήμου, υπό την προεδρία μέλους της ΝΕΕ και με τη συμμετοχή εκπροσώπων των υποψηφίων ως παρατηρητών.

Επίσης κάθε υποψήφιος μπορεί να ορίζει έναν εκπρόσωπό του σε κάθε ΕΕ Εκλογικού Κέντρου, ενώ όπου υπάρχουν δυσλειτουργίες, την ευθύνη συγκρότησης των ΕΕ αναλαμβάνει η ΚΕΕ σε συνεννόηση με τις ΝΕΕ.

Οι ΝΕΕ κοινοποιούν τα πλήρη στοιχεία των ΕΕ στην ΚΕΕ και την Ε.ΚΑ.Π. για πιστοποίηση, τυχόν ενστάσεις για τη συγκρότηση των ΕΕ εξετάζονται από την Ε.ΚΑ.Π, ενώ η ΝΕΕ είναι υπεύθυνη και για τις επιμέρους Εφορευτικές Επιτροπές Κάλπης (ΕΕΚ) όταν πρόκειται να στηθούν περισσότερες από τρεις κάλπες ανά ΕΚ. Στην εγκύκλιό του ο γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι η εκλογή προέδρου του Κινήματος “δεν είναι απλά μια ακόμα εσωκομματική διαδικασία, αλλά μια διεργασία μέσα από την οποία, με κριτική στάση, οφείλουμε να αποδείξουμε ότι πέρα από πρόσωπα και μηχανισμούς, ξέρουμε σε κρίσιμες ώρες να υπερασπιζόμαστε όχι μόνο τον κομματικό φορέα μας, αλλά και την ίδια την δημοκρατική παράταξη.”

Επίσης ο κ. Καρχιμάκης καλεί σε ενεργό συμμετοχή τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, υπενθυμίζει ότι λίγο μετά την εκλογή προέδρου, “θα βρεθούμε όλοι μαζί μπροστά στις επερχόμενες εθνικές εκλογές, στις οποίες ενωμένοι θα δώσουμε για μια ακόμα φορά τη μάχη για  τη δημοκρατική παράταξη” και επισημαίνει ότι “η συμβολή όλων μας στην διεξαγωγή της εκλογής προέδρου αποτελεί  προϋπόθεση για την ομαλή πορεία του Κινήματος

Της προβοκάτσιας ..ήλιε νοητέ!

Ποτέ μου δεν μπόρεσα να καταλάβω τους Ταλιμπάν της πολιτικής .

Τα τελευταία γεγονότα και συμβάντα στο υπό κατάρρευση οικοδόμημα του ΠΑΣΟΚ, δείχνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιοι , που προκειμένου να πετύχουν το στόχο τους δεν δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν κάθε αθέμιτο μέσο.

Μα θα μου πείτε ήταν ποτέ καθαρή η πολιτική; Μπορεί και όχι. Απλά όταν η αντιπαράθεση φθάνει σε αυτό το επίπεδο παύουμε να μιλάμε για πολιτική. Μιλάμε για μάχες υπόγειων διαδρομών και μετατροπή όσων συμμετέχουν σε αυτές από πολιτικά όντα σε πολιτικά σκουλήκια!

Με αφορμή το περίφημο e-mail στα μέλη του ΠΑΣΟΚ, το οποίο προκάλεσε και προβληματισμό και αγανάκτηση για τη χοντροκομμένη προβοκάτσια που επιχείρησαν κάποιοι να στήσουν.

Τρία βήματα στην πορεία εξευτελισμού:

Το πρώτο:

Κυριακή 29 Ιανουαρίου. Λίγες ημέρες πριν οι δημοσκοπήσεις παρουσίαζαν το Λοβέρδο με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά στη μάχη της διαδοχής του ΠΑΣΟΚ. Και ο ίδιος δήλωνε αποφασισμένος να συνεχίσει. Όλως τυχαίως το συγκρότημα αναλαμβάνει να του ξεκαθαρίζει ότι πρέπει να φύγει από τη μέση, με έναν τρόπο ξεκάθαρο και ιδιαίτερα «πολιτικό»!

Έγραφε ο «Βηματοδότης»:

 «Συνεργάτης μου ρώτησε τον διεκδικητή της ηγεσίας του ΠαΣοΚ κ. Ανδρέα Λοβέρδο αν θα μπορούσε να ακολουθήσει το παράδειγμα του βασιλιά Εδουάρδου της Αγγλίας και να εγκαταλείψει το βασίλειό του για έναν μεγάλο έρωτα. Θυμίζω ότι στις 11 Δεκεμβρίου 1936 ο βασιλιάς Εδουάρδος εγκατέλειψε τον αγγλικό θρόνο για να νυμφευθεί την Αμερικανίδα Γουόλις Σίμπσον. Ο Εδουάρδος παραιτήθηκε του θρόνου γιατί η Σίμπσον ήταν διαζευγμένη και η Αγγλικανική Εκκλησία δεν επιτρέπει τον γάμο βασιλέων με διαζευγμένες. Η σχέση του Eddy με τη Γουόλις, για πολλούς ο μεγαλύτερος έρωτας του 20ού αιώνα, έγινε ταινία από τη Μαντόνα. Ο υπουργός Υγείας απάντησε ότι είναι τόσο καλά στην υγεία του ώστε να μπορεί να αντισταθεί σε κάθε πειρασμό εγκατάλειψης ενός βασιλείου για έναν έρωτα. Φρόντισε όμως να προσθέσει ότι θα εγκατέλειπε την πολιτική αν επρόκειτο να αναλάβει πρόεδρος του Ολυμπιακού στο πόλο. Πάνω και από τον έρωτα λοιπόν τοποθετεί ο υπουργός το άθλημα του πόλο και τον Ολυμπιακό. Προειδοποιώ τον κ. Λοβέρδο ότι αν δεν το προσέξει αυτό, τότε σίγουρα θα δεχθεί τηλεφώνημα από τη Μαντόνα για την επόμενη ταινία της.»

Δηλαδή για το πούμε με απλά λόγια… πρόσεξε να αποχωρήσεις από την… κούρσα, γιατί θα επανέλθουμε … «τηλεφωνικώς» με …σεξουαλικές βρώμες, και ωωω !!! του θαύματος δύο ημέρες αργότερα ο Λοβέρδος, μετά από συνάντηση που είχε με τον κ. Βενιζέλο, έκανε δήλωση με την  οποία αποσυρόταν από την διεκδίκηση της ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ και συμπαρατάσσεται με τον κ. Βενιζέλο, για το καλό…. της ενότητας του ΠΑΣΟΚ, όπως είπε  ο ίδιος.

Το δεύτερο:

Εδώ και κάποιες ημέρες εντείνεται η φημολογία για ενδεχόμενη κάθοδο ως υποψήφιου προέδρου του Γιάννη Ραγκούση. Είναι προφανές ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα συσπείρωνε ένα μεγάλο μέρος της βάσης του ΠΑΣΟΚ που κρατά αποστάσεις από τις δύο υποψηφιότητες, αλλά αν αληθεύουν οι φήμες, θα εκφράσει και ένα μέρος της Κ.Ο.. Τα «ΝΕΑ» την περασμένη Πέμπτη αποκαλύπτουν ότι θα υπάρξει μέσα στην εβδομάδα παρέμβαση του και όλως τυχαίως… προκύπτει το θέμα με το δάνειο!!! Παλιά ιστορία αλλά «πιασάρικη» και ικανή να δημιουργήσει εντυπώσεις!!! Προφανώς και αυτό τυχαίο είναι.

Η απάντηση του Ραγκούση είναι αποκαλυπτική, αλλά η λάσπη έχει ήδη πέσει:

«Για την αποκατάσταση της αλήθειας:

Ο Ελεύθερος Τύπος, προφανώς ευρισκόμενος σε διατεταγμένη υπηρεσία, πήρε σήμερα τη σκυτάλη της δημοσιογραφικής αθλιότητας από τον κο Φελέκη, σε μία προσπάθεια εν γνώσει του να με συκοφαντήσει.

Η δήθεν αποκάλυψη αφορά ένα καθόλα νόμιμο δάνειο, το οποίο συνάφθηκε και αποπληρώθηκε ήδη με απόλυτη τήρηση όλων των προβλεπόμενων από τον νόμο προϋποθέσεων.

Η αίτηση για τη σύναψη του δανείου , η οποία κατατέθηκε 21 Μαρτίου 2007, όχι μόνο έγινε σε μια εποχή που δεν ήμουν βουλευτής, αλλά ούτε καν περνούσε από το μυαλό μου ότι θα μπορούσα λίγους μήνες αργότερα να αναλάβω τις ευθύνες που ανέλαβα.

Ακόμη, όχι μόνο η αίτηση αλλά και ο έλεγχος για το αν και κατά πόσο αυτή πληρούσε τις απαιτούμενες από το νόμο προϋποθέσεις, καθώς και τελικά η έγκριση και σύναψη του δανείου, έγιναν τον Αύγουστο και τον Οκτώβριο του 2007, (ελάχιστες εβδομάδες μετά την ορκωμοσία μου ως βουλευτή), δηλαδή την περίοδο που την ευθύνη διακυβέρνησης, άρα και τον ορισμό των Διοικήσεων των οργανισμών, είχε η Νέα Δημοκρατία.

Δεν υπήρξε ούτε ένας άνθρωπος που να αναμείχθηκε προκείμενου να ευνοήσει τη λήψη του συγκεκριμένου δανείου. Το δάνειο αυτό το δικαιούνταν η σύζυγός μου σύμφωνα με το νόμο, όπως ακριβώς όλοι οι δικαιούχοι του ΟΕΚ που πληρούσαν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις.

Ατράνταχτη απόδειξη της δημοσιογραφικής αθλιότητας του κου Φελέκη, που χρησιμοποιείται και από τον Ελεύθερο Τύπο, είναι η επαναλαμβανόμενη αναφορά σε πισίνα, που όχι μόνο είναι υπαρκτή κατά τον ίδιο, αλλά είναι και απίθανο να είναι νόμιμη και δηλωμένη.

Όταν η μοναδική αλήθεια είναι ότι πισίνα ΔΕΝ υπάρχει, πισίνα ΔΕΝ διαθέτει το σπίτι και αν ποτέ το δικό μου σπίτι θα διέθετε πισίνα, αυτή θα ήταν και νόμιμη και δηλωμένη.

Στην πραγματικότητα, το δάνειο αυτό αφορούσε στη μόνιμη κατοικία μου, η οποία μάλιστα δεν βρίσκεται σε κάποια τουριστική περιοχή του νησιού, αλλά σε ένα ημιορεινό χωριό 300 κατοίκων, όπου ζει η οικογένεια μου και πηγαίνουν σχολείο τα τρία παιδιά μου.

Κάτι που εξακολουθεί να ισχύει ακόμη και σήμερα, 4 χρόνια μετά την ανάληψη των κοινοβουλευτικών και κυβερνητικών μου καθηκόντων.

Είναι προφανές ότι σε διαφορετική περίπτωση που η οικογένειά μου θα είχε μεταφερθεί στην Αθήνα, οι άθλιες δημοσιογραφικές αναφορές , θα με συκοφαντούσαν μιλώντας αναφερόμενες σε δάνειο που πήρα δήθεν προκειμένου να χτίσω το εξοχικό μου.

Η ατράνταχτη απόδειξης της συνειδητής προσπάθειας συκοφάντησής μου από τον κο. Φελέκη και τον Ελεύθερο Τύπο, είναι ότι απέκρυψαν ότι η εναλλακτική επιλογή της εξόφλησης του δανείου, είχε θεσπιστεί και ίσχυε επί πολλά χρόνια για όλους τους δανειολήπτες του οργανισμού και η οποία προσφερόταν αντί της μόνης άλλης εναλλακτικής επιλογής που προσφερόταν, δηλαδή της ΑΤΟΚΗΣ, εξόφλησης του δανείου σε 25 χρόνια.

Με άλλα λόγια, αντί να καταβάλω, κυριολεκτικά άτοκα, και χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση, λίγα χρήματα κάθε χρόνο, επί 25 ολόκληρα χρόνια, επέλεξα την μόνη άλλη νόμιμη και προσφερόμενη λύση από τον οργανισμό (προφανώς για λόγους ρευστότητάς του).

Δεν πρόκειται να απολογηθώ γιατί τηρώντας κατά γράμμα το νόμο, ζήτησα πολύ πριν γίνω βουλευτής και τελικά συνήφθη ένα δάνειο από την γυναίκα μου, η οποία από 18 χρονών εργαζόμενη ξεκίνησε να κολλάει ένσημα στο ΙΚΑ, ένα δάνειο το οποίο με συνέπεια και απόλυτη τήρηση του νόμου αποπλήρωσα.

Αυτοί που θα απολογηθούν πρωτίστως στη Δικαιοσύνη, είναι ο κος Φελέκης και ο Ελεύθερος Τύπος, οι οποίοι εν γνώσει τους μετήλθαν αυτές τις άθλιες μεθοδεύσεις λασπολογίας»

Το τρίτο:

Η ιστορία με το e-mail στα μέλη του ΠΑΣΟΚ. Απορίας άξιο το πώς διοχετεύτηκε στα e-mail τους, καθώς αυτό έχει να κάνει με αρχεία που φυλάει το κόμμα! Πέρα από την πρωτοφανή αθλιότητα είναι προφανής η προσπάθεια δημιουργίας κλίματος κατά Παπανδρέου – άρα και όσων τον υποστηρίζουν ή τον υποστήριξαν – αλλά και η καλλιέργεια αμφιβολιών για την δυνατότητα διαφύλαξης της ίδιας της διαδικασίας εκλογής του Προέδρου!

Η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι ξεκάθαρη αλλά και πάλι η λάσπη μένει:

«Κείμενο το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας και το σχετικό blog στο οποίο παραπέμπει, με την υπογραφή «Κίνηση φίλων ΓΑΠ», καθώς και η σελίδα οικονομικών προσφορών σε δολάρια (!), στην οποία στην συνέχεια σε οδηγεί, για την οικονομική ενίσχυση του blog, αλλά με το παραπλανητικό τίτλο «Κίνηση ΓΑΠ», προφανώς ουδεμία σχέση έχουν με το ΠΑΣΟΚ και τον Πρόεδρό του, Γιώργο Α. Παπανδρέου, και ήδη όλη αυτή η απάτη ερευνάται από την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ύστερα από καταγγελία του Γραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου του Κινήματος και καταγγελίες πολιτών».

Να κάνω την υπόθεση ότι όλα είναι τυχαία; Δεν μπορώ. 

Πολύ περισσότερο όταν υπάρχει η πρόσφατη ιστορική μνήμη των όσων συνέβησαν το 2007!

Όσοι πάντως επέλεξαν να ρίξουν στον ανεμιστήρα λάσπη θα πρέπει σύντομα να καταλάβουν ότι η ίδια μπορεί να τους πνίξει! Και όσοι κρύβονται πίσω από τη θλιβερή εκστρατεία εκφοβισμού, συκοφάντησης και προβοκάτσιας ας σκεφτούν ότι ακόμη και στην περίπτωση που καταφέρουν να καταλάβουν τα «Χειμερινά Ανάκτορα», αυτά θα είναι τόσο ερειπωμένα που μόνο από το βάρος της λάσπης θα καταρρεύσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Άξιος πάντως ο μισθός τους!