Κρίσιμες διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ

Ευαίσθητες διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ διεξάγει η κυβέρνηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο να αξιοποιήσει 20 δισ. ευρώ κοινοτικών πόρων, να επανεκκινήσει την οικονομία και να δώσει ανάσες ρευστότητας στις επιχειρήσεις.

 

Σύμφωνα με «Τα Νέα» προς τον σκοπό αυτό εξετάζεται η δυνατότητα να προσαυξηθεί η κοινοτική συμμετοχή σε επενδυτικά προγράμματα και να ανασταλεί προσωρινά η υποχρέωση της εθνικής δημόσιας συμμετοχής. Ακόμη εξετάζεται η εγκατάλειψη όλων των δράσεων και προγραμμάτων που παραμένουν επί σειρά ετών σε εκκρεμότητα και η μεταφορά πόρων από αυτά σε προγράμματα που στοχεύουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Στο επίκεντρο των προσπαθειών βρίσκεται και η ενίσχυση του ρόλου των τραπεζών στην διαχείριση έργων που αφορούν σε στοχευμένες πολιτικές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και των ελεύθερων επαγγελματιών ειδικά στο πλαίσιο του Εθνικού Ταμείου για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη (ΕΤΕΑΝ).

Η κυβέρνηση, αλλά και η Επιτροπή θεωρούν ότι εάν η διαχείριση των περισσοτέρων προγραμμάτων περάσει στις τράπεζες θα αυξηθεί η διαχειριστική ικανότητα, η προσπάθεια θα επιταχυνθεί και σε συνδυασμό με άλλες – παράλληλες- παρεμβάσεις θα ενισχυθεί και η διοχετευόμενη ρευστότητα προς την πραγματική οικονομία.

Οι επιτελείς του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης επιδιώκουν αύξηση της Κοινοτικής συμμετοχής και μείωση της εθνικής -ως ποσοστό στη συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη- εξέλιξη που θα επιτρέψει άμεσα την εξοικονόμηση δημόσιας δαπάνης ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ ή 1% του ΑΕΠ , προκειμένου να χρηματοδοτηθούν άλλες αναπτυξιακές πολιτικές μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Ωστόσο, αυτό δεν το δέχεται εύκολα η Επιτροπή, καθώς η έγκριση του ελληνικού αιτήματος απαιτεί την αλλαγή του Κανονισμού του ΕΣΠΑ.

Η Κομισιόν ζητεί απόλυτη προσήλωση από την Ελλάδα στην διαχείριση του ΕΣΠΑ, ώστε να καταστεί εφικτός ο στόχος – εμπεριέχεται και στο Μνημόνιο- για τη διάθεση 5,5 δισ. ευρώ το 2011 και την εκταμίευση χρημάτων που θα διοχετευθούν σε δημόσια έργα, επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και στην στήριξη της πραγματικής οικονομίας.

Βάρος δίνεται στη στελέχωση ειδικών ομάδων καταρτισμένων στελεχών – διαχειριστών ανά Περιφέρεια με στόχο την ενίσχυση των Καλλικρατικών ΟΤΑ, ενώ σχεδιάζεται και η ένταξη στο ΕΣΠΑ μεγάλων έργων υποδομών ύψους 5 δισ. ευρώ.

Τέλος, προωθείται η συνεπένδυση σε τραπεζικά project και ειδικά σε δράσεις χρηματοδότησης καινοτόμων επιχειρήσεων, αλλά και η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με μικροδάνεια.

Σαρωτικές αποκρατικοποιήσεις , περικοπές στα επιδόματα , λουκέτο σε ΔΕΚΟ

Σαρωτικές αποκρατικοποιήσεις µέσω ενός πολιτικά ανεξάρτητου οργανισµού, καθώς και περικοπές που αρχίζουν από τα επιδόµατα των δηµοσίων υπαλλήλων και καταλήγουν στο κλείσιµο αµέσως τουλάχιστον µίας ΔΕΚΟ περιλαµβάνει το πακέτο της συµφωνίας µε την τρόικα.

Κυβέρνηση και τρόικα ολοκλήρωσαν σχεδόν τη συµφωνία για τις ιδιωτικοποιήσεις και σήµερα, Τρίτη, αναµενόταν να κλείσει και το Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα, αν και αρκετά θέµατα παρέµεναν ανοιχτά.

Ο πρόεδρος του Eurogroup Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ είπε ότι η έκθεση της τρόικας αναµένεται στις αρχές της επόµενης εβδοµάδας.

Η τρόικα μετέθεσε την ημερομηνία αναχώρησής της για το Σάββατο, αντί για την Πέμπτη που ήταν προγραμματισμένο. Όταν ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση, εκτιμάται ότι θα γίνει έκτακτη συνεδρίαση του Eurogroup.

Σε ό,τι αφορά τις αποκρατικοποιήσεις, ο νέος φορέας που θα τις προωθήσει, το Ταµείο Δηµόσιας Περιουσίας, θα έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά:

Πρώτον, θα είναι ανεξάρτητος µε την έννοια ότι δεν θα υπόκειται σε πολιτικές επιρροές και δεύτερον, τα περιουσιακά στοιχεία που θα εντάσσονται σ’αυτόν δεν θα µπορούν να απενταχθούν στη συνέχεια και τα έσοδα από την αξιοποίηση τους θα προορίζονται γιατ ην εξόφληση του χρέους.

Άλλες πηγές έλεγαν ότι δεν έχουν ακόµη ληφθεί αποφάσεις για το ζήτηµα της χρησιµοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του Ταµείου ως εγγυήσεων έναντι των πιστωτών µας.

Ενώ δεν προβλέπεται αµέσως η χρησιµοποίηση περιουσιακών στοιχείων ως εγγυήσεων, το θεσµικό πλαίσιο του νέου Ταµείου πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτο ώστε, αν χρειασθεί, να προβλέπεται η δυνατότητα αυτή για το µέλλον.

Σύμφωνα με άλλες πηγές, στο Ταμείο που θα συσταθεί μοναδικός μέτοχος θα είναι το Δημόσιο, στο οποίο θα μπορούν να συμμετέχουν και ξένοι ως εμπειρογνώμονες, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο συμμετοχής του στο ΔΣ του Ταμείου.

Εντός του Ιουνίου εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί η πώληση του 10% -16% του ΟΤΕ.

Για την ΔΕΗ η κυβέρνηση δείχνει να προτιμά την πώληση λιγνιτικών μονάδων, αντί της πώλησης του 17% της Επιχείρησης, καθώς «σπάει» το μονοπώλιο της ΔΕΗ στο λιγνίτη και απελευθερώνεται η αγορά. Σημειώνεται ότι η Ε.Ε. απαιτεί, πέραν των όποιων κυβερνητικών κινήσεων, να υπάρξει κατάργηση του μονοπωλίου της ΔΕΗ στο λιγνίτη.

Μέχρι το τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των διαδικασιών για την αξιοποίηση των ακινήτων του Δημοσίου, δηλαδή θα έχουν καθοριστεί οι χρήσεις γης ώστε να απελευθερωθεί η αξιοποίηση μεγάλων εκτάσεων. Στη συνέχεια θα προχωρήσουν οι διαδικασίες αξιοποίησής τους μέσω πολυετών συμβάσεων παραχώρησης.

Στόχος από το πακέτο ιδιωτικοποιήσεων είναι έσοδα 3,5-5,5 δισ. φέτος, 4-6 δισ. το 2012 και 4,5-5,5 δισ. ευρώ το 2013. Από την αξιοποίηση των ακινήτων αναμένονται έσοδα τουλάχιστον 25 δισ. ευρώ.

Μαχαίρι στα επιδόματα και λουκέτο σε ΔΕΚΟ

Μεταξύ των µέτρων του Μεσοπρόθεσµου προγράµµατος περιλαµβάνονται τα εξής:

* Η αναλογία για νέες προσλήψεις περιορίζεται σε µία πρόσληψη για κάθε δέκα αποχωρήσεις.

* Τα κοινωνικά-προνοιακά επιδόµατα θα χορηγούνται µε βάση εισοδηµατικά κριτήρια.

* Η περικοπή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 1 δισ. ευρώ.

Στο πλαίσιο του νέου µισθολογίου σχεδιάζεται:

* Κατάργηση του επιδόµατος γάµου. Θα διατηρηθεί το επίδομα τέκνων.

* Μείωση κατά 5-10% των επιδοµάτων των υψηλόµισθων δηµοσίων υπαλλήλων.

* Η αύξηση της μισθολογικής ωρίμανσης από 2 σε 5 έτη, χωρίς να αποκλείεται ακόμα και η κατάργηση της αυτόµατης ωρίµανσης.

* Προβλέπεται καθιέρωση ενός βαθµολογίου των δηµοσίων υπαλλήλων, στο πλαίσιο του οποίου η µετάβαση από τον έναν βαθµό στον άλλο δεν θα γίνεται αυτόµατα.

Όλοι οι υπάλληλοι που θα έχουν τον ίδιο βαθµό θα παίρνουν την ίδια αµοιβή και έτσι θα έρθει η ενοποίηση των µισθολογίων. Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ότι ο χρόνος επαρκεί για να σχεδιαστεί και να τεθεί αµέσως σε εφαρµογή το νέο βαθµολόγιο, συνεπώς µπορεί να εισαχθεί σε µεταγενέστερο στάδιο.

Σχετικά µε το Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα και τα πρόσθετα µέτρα του 2011, οι πληροφορίες από το υπουργείο Οικονοµικών αναφέρουν ότι στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων µε την τρόικα συµφωνήθηκε να ανακοινωθεί το όνοµα τουλάχιστον µίας τουλάχιστον που θα κλείσει.

ΠΗΓΗ : Newsroom ΔΟΛ

Οι αγανακτισμένοι και οι … ζαλισμένοι!

Ώρες ώρες αναρωτιέμαι αν ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης σκέφτεται πριν να μιλήσει ή αντίθετα μιλά χωρίς να σκέφτεται. Δεν έχει πει και λίγα όλα αυτό το διάστημα και ομολογουμένως κάθε του αναφορά δημιουργεί και ένα πρόβλημα στην Κυβέρνηση. Τελευταίο του χτύπημα η βιαστική, πρόχειρη και εντελώς επιφανειακή αναφορά του στο «κίνημα των αγανακτισμένων».

Σε συνέντευξή του στο «Έθνος της Κυριακής», ο Θ. Πάγκαλος δήλωσε ότι πως η διαμόρφωση ενός πολιτικού κινήματος δεν εξαρτάται από τα «like» και τα «unlike» του Facebook.

Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα την Αίγυπτο, όπου το κίνημα που ξεκίνησε από το Διαδίκτυο πέτυχε μεν την πτώση του Μουμπάρακ, όμως στη χώρα ήλθε μια στρατιωτική δικτατορία.

«Πολιτικό κίνημα θα σχηματιστεί όταν στα πανό δεν βλέπουμε μια διαρκή άρνηση όπου τεράστια «όχι» δεσπόζουν και καταπίνουν τα πάντα, αλλά όταν δούμε μια ιδέα για την οποία αξίζει κάποιος να κάνει θυσίες» δήλωσε.

Την εκτίμηση μου για τις συγκεκριμένες κινητοποιήσεις των πολιτών και το μέλλον τους την κατέθεσα στο άρθρο μου με τίτλο: « Αγανακτισμένοι στη Λάρισα»

Αναλυτικά ΕΔΩ

Οι πολιτικοί και μάλιστα αυτοί που κατέχουν κρίσιμες κυβερνητικές ή κομματικές θέσεις θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτικοί όταν καλούνται να ερμηνεύσουν ένα κοινωνικό φαινόμενο και κυρίως να προσπαθήσουν να ακούσουν τη βουή της κοινωνίας που αναδύεται μέσα από αυτό.

Προφανώς και κινήματα δεν δημιουργούνται μέσα από το facebook και προφανέστερα δεν χρειάζεται το facebook για να αντιληφθεί κάποιος το μέγεθος της κοινωνικής αντίδρασης που ορθώνεται απέναντι στις ασκούμενες οικονομικές πολιτικές. Ο κ. Πάγκαλος αγνοεί όμως ότι καλώς ή κακώς υπάρχουν μέσα επικοινωνίας που μπορούν να ειδοποιήσουν και να ενημερώσουν. Καταλαβαίνω ότι αγνοεί τη δύναμή τους κάτι που είναι απόλυτα φυσιολογικό.

Επαναλαμβάνει το γνωστό πολιτικό σλόγκαν : «Έχεις πρόταση ή κάνεις μόνο κριτική;», με έναν διαφορετικό τρόπο αγνοώντας, φαντάζομαι ηθελημένα, ότι η συγκεκριμένη κινητοποίηση παίρνει τη μορφή αμφισβήτησης όχι απλά της κυβερνητικής πολιτικής αλλά συνολικά του πολιτικού συστήματος της χώρας, μέρος του οποίου αποτελεί και ο ίδιος.

Η αντίδραση απέναντι στα κόμματα και τους πολιτικούς που έχει πριν από καιρό προαναγγελθεί έχει τη βάση της στην ίδια τους τη λειτουργία αλλά και στην αδυναμία τους να κατανοήσουν τις πραγματικές διεργασίες που πραγματοποιούνται στην κοινωνία.

Το πολύχρωμο του πλήθους που συγκεντρώνεται αμφισβητεί την εντιμότητα, την διορατικότητα, την αποτελεσματικότητα αλλά και τη δυνατότητα να δώσουν λύσεις στα οξυμμένα προβλήματα του τόπου. Καταδικάζει την ατιμωρησία των υπευθύνων για το κατάντημα της χώρας και υπογραμμίζει την κρίση αξιοπιστίας της πολιτικής.

Θεωρεί ότι δεν μπορούν να το εκφράσουν οι υπάρχοντες πολιτικοί φορείς.

Σημειώνει ο Παύλος Τσίμας σε άρθρο του:

«Προσέξτε πώς απαντούσε, την ίδια μέρα, ένας ομοϊδεάτης του Πάγκαλου, ο πρώην σοσιαλιστής πρωθυπουργός Λοράν Φαμπιούς, όταν η Μοντ τον ρώτησε αν το φαινόμενο των «αγανακτισμένων» της Ισπανίας θα μπορούσε να μεταδοθεί και στην Γαλλία: «Αυτό που συμβαίνει στην Ισπανία και σε κάποιες αραβικές χώρες εκφράζει μια άρνηση στη μοίρα της μιζέριας και της ανεργίας, την ανάγκη που νιώθουν οι άνθρωποι, οι νέοι προπάντων, για μια ελπίδα, την απαίτησή τους για αξιοπρέπεια. Αυτό, ναι, θα μπορούσε να συμβεί και στην Γαλλία. Γιατί και εδώ υπάρχει ο κίνδυνος μιας ολικής ρήξης ανάμεσα στον λαό και τους εκπροσώπους του.»

Απορώ πώς ένας ευφυής άνθρωπος, όπως ο Πάγκαλος, δεν βλέπει τον κίνδυνο της ρήξης- κι ας είναι εδώ απείρως μεγαλύτερος απ ότι στην Γαλλία…»

Αναλυτικά ΕΔΩ

Το παράδειγμα της Αιγύπτου προφανώς και είναι παντελώς άσχετο με την πραγματικότητα στην Ελλάδα. Γιατί ο Θ. Πάγκαλος ξεχνά ότι εδώ εκλέχτηκε δημοκρατικά μια Κυβέρνηση πριν από ενάμιση χρόνο, με μεγάλη πλειοψηφία, επειδή ακριβώς υποσχέθηκε να αλλάξει τα αυτονόητα. Αν σήμερα ξεχειλίζει η απογοήτευση και η ανασφάλεια για τον απλό κόσμο και κυρίως για τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, έχει να κάνει με την πλήρη αντίθεση ανάμεσα στα υπεσχημένα και τα πεπραγμένα. Αυτό είναι κυρίως ευθύνη των κυβερνώντων και όχι όσων ζούνε τις συνέπειες αντιφατικών επιλογών από την πλευρά της Κυβέρνησης.

Αντί λοιπόν ο Πάγκαλος με περισσή ευκολία να μηδενίζει τη σημασία των κοινωνικών αντιδράσεων και να προσπαθεί με υπερβάσεις στη λογική να συγκρίνει ανόμοιες καταστάσεις θα μπορούσε να αναρωτηθεί το μέγεθος της συνεισφοράς της σημερινής Κυβέρνησης στη δημιουργία αι ανάπτυξη αυτών των «κινημάτων».

Πάντως όποιος κλείνει τα μάτια και τα αυτιά του στα μηνύματα της κοινωνίας βρίσκεται συνήθως μπροστά σε οδυνηρές εκπλήξεις….

 

 

 

Εκλέχτηκαν για να παίρνουν αποφάσεις!

Αυτός είναι ο ρόλος των εκλεγμένων καθοδηγητικών οργάνων του ΠΑΣΟΚ. Είτε είναι συντονιστικές δημοτικών οργανώσεων, είτε Νομαρχιακές , είτε Περιφερειακές Επιτροπές.

Το αυτονόητο είναι για τη λειτουργία τους, η συζήτηση και η απόφαση και για τα θέματα της επικαιρότητας ,. Στην αντίθετη περίπτωση χάνουν τον πολιτικό τους ρόλο και μεταλλάσσονται σε διαχειριστές μιας αμφισβητούμενης κομματικής εξουσίας.

Η είδηση έρχεται από τη Ν.Ε. Θεσσαλονίκης :

«Σχεδόν ομόφωνη ήταν η αντίθεση της Νομαρχιακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης που συνεδρίασε χθες, για το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που προωθεί η κυβέρνηση και τις ιδιωτικοποιήσεις.

Στο τελικό κείμενο που υιοθετήθηκε εκφράζεται η διαφωνία του ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης με την κυβερνητική οικονομική πολιτική, την οποία χαρακτηρίζει αποτυχημένη, με τις ιδιωτικοποίησεις του λιμανιού και της εταιρίας υδάτων της πόλης καθώς και με την υποχρηματόδοτηση του Πανεπιστημίου. Τέλος, το κείμενο ζητεί την παραίτηση του Υπουργού Οικονομικών, Γ. Παπακωνσταντίνου.

Νωρίτερα χθες, αντιπροσωπεία του ΠαΣοΚ, αποτελούμενη από τον γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής Κεντρικής Μακεδονίας Γιώργο Γεράκη, τον γραμματέα της Ν.Ε. Α΄ Θεσσαλονίκης Χρήστο Παπαστεργίου και τον γραμματέα της Ν.Ε. Β΄ Θεσσαλονίκης Παντελή Κουκουλεκίδη, επισκέφθηκε την ΕΥΑΘ, συναντήθηκε με εκπροσώπους των εργαζομένων και ενημερώθηκε για τις θέσεις τους. Στη συνάντηση αυτή τα τρία στελέχη του ΠΑΣΟΚ τάχθηκαν κατά της ιδιωτικοποίησης της ΕΥΑΘ.

«Πρέπει να συγκρατηθούν όλες οι θέσεις εργασίας και στο δημόσιο τομέα, με κάθε τρόπο και όχι να τρομοκρατείται η κοινωνία» δήλωσε η βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Χρύσα Αράπογλου αναφορικά με τα σχέδια απολύσεων στο Δημόσιο. «Αυτό που χρειάζεται για να μειωθούν οι δαπάνες είναι ένα επιχειρησιακό σχέδιο για τη δημόσια διοίκηση και αποτελεσματικότητα, όχι μείωση του αριθμού των υπαλλήλων».

Αναφορικά δε με την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ, η κα Αράπογλου σημείωσε: «Δεν είναι δυνατό το νερό, μιλώ έχοντας υπόψη και την ΕΥΑΘ, και η διαχείριση των υδάτων να φύγουν από τον έλεγχο του Δημοσίου» ενώ προειδοποιεί: «Για μένα αυτό είναι κόκκινη γραμμή και έχω ενημερώσει αρμοδίως».

Πηγή: tvxs.gr»

Οπότε λογικό είναι να αναρωτηθούμε : Αντίστοιχη συνεδρίαση στη δική μας Ν.Ε. θα γίνει; Θα εκφραστεί δημόσια η θέση του Νομαρχιακού Καθοδηγητικού Οργάνου για τις εξελίξεις στη χώρα και την οικονομία; Τι εκτιμούν τα στελέχη της; Τι προτείνουν; Τι πιστεύουν για τις ασκούμενες πολιτικές;

Περιμένουμε με πραγματικό ενδιαφέρον

Πήγα σε μάγισσες , σε χαρτορίχτρες …

Γράφουν σήμερα τα «ΝΕΑ» :

«5 σενάρια για την επόμενη µέρα

Η Νέα Δημοκρατία διά του κ. Σαµαρά, υπό την πίεση των δεδομένων, δίνει µιας μορφής συναίνεση στην κυβέρνηση βάζοντας όµως όρους και προϋποθέσεις. ακολούθως η κυβέρνηση υιοθετεί ορισμένες από τις προτάσεις για την οικονοµία στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραµµα δημοσιονομικής προσαρμογής.

Η κυβέρνηση παρά την έκκληση του Πρωθυπουργού δεν εξασφαλίζει την απαιτούμενη συναίνεση. ο κ. Παπανδρέου δηλώνει ότι θα συνεχίσει µόνος του την προσπάθεια για έξοδο από την κρίση και το επόµενο διάστηµα συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις µε την τρόικα µε στόχο την εξασφάλιση των δανειακών αναγκών της χώρας.

Το έκτακτο Συμβούλιο Κορυφής οδηγείται σε ναυάγιο. ο Πρωθυπουργός συνυπολογίζει τα δεδομένα και ενδεχομένως αποφασίζει να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές. αυτό το τελευταίο, άλλωστε, το υπονόησε και σε κάποιους πολιτικούς αρχηγούς κατά την πρόσφατη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίµου. Χθες ωστόσο κυβερνητικά στελέχη υποστήριζαν ότι η συνάντηση µε τους πολιτικούς αρχηγούς δεν υποκρύπτει εκλογές.

Η συνάντηση των πολιτικών αρχηγών δεν καταλήγει σε κανένα θετικό αποτέλεσµα.

Η κυβέρνηση αναθερμαίνει το σενάριο της διενέργειας δημοψηφίσματος προκειμένου οι πολίτες να απαντήσουν εάν επιθυµούν τη σωτηρία της χώρας ή την έξοδο από το ευρώ.

Ο Πρωθυπουργός ζητάει από τους πολιτικούς αρχηγούς να συναινέσουν στην τοποθέτηση προσωπικοτήτων σε νευραλγικά υπουργεία και εφόσον εισπράξει θετική απάντηση από τα κόµµατα προχωράει σε ανασχηματισμό εντάσσοντας στο κυβερνητικό σχήµα πρόσωπα κοινής αποδοχής από τα κόµµατα.»

Θα μου πείτε σενάρια, αλλά ποιος μπορεί να στοιχηματίσει για το τι θα συμβεί και πως θα εξελιχθούν τα πράγματα την επόμενη ημέρα;

Σε όλα αυτά υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής. Τουλάχιστον έτσι το διαβάζω εγώ (δεκτή κάθε διαφορετική προσέγγιση):

Μία Κυβέρνηση που εκλέχτηκε πριν από ενάμιση χρόνο με αυξημένη Κοινοβουλευτική πλειοψηφία, σήμερα σηκώνει τα χέρια ψηλά, υπό την πίεση των εξελίξεων για τις οποίες φέρει την αποκλειστική ευθύνη. Η αναζήτηση «σωσιβίων», συμμάχων και επιλογών τύπου «δημοψηφίσματος» είναι απόδειξη αδυναμίας και αδιεξόδου. Πιθανή Κυβέρνηση προσωπικοτήτων προφανώς και δεν συμβαδίζει με τη ψήφο του ελληνικού λαού το 2009. Δεν εκλέξαμε Κυβέρνηση προσωπικοτήτων, αμφιβόλου αποτελεσματικότητας αλλά Κυβέρνηση στο πλαίσιο συγκεκριμένων προεκλογικών δεσμεύσεων που δεν υλοποιήθηκαν.

Όσοι προτείνουν ελαφρά τη καρδία δημοψήφισμα, θα πρέπει να σκεφτούν σοβαρά, πολύ σοβαρά και το ενδεχόμενο διχασμού του λαού, τις επιπτώσεις από ένα αποτέλεσμα τύπου «επιστροφή στη δραχμή» αλλά και τον – οριστικό – διχασμό του ΠΑΣΟΚ, καθώς σε μια τέτοια περίπτωση θα χρειαστεί όλοι να πάρουν θέση δημόσια!

Και τέλος φοβάμαι ότι όσοι απεργάζονται σενάρια Κυβέρνησης προσωπικοτήτων ( τι θα βοηθούσε άραγε; Θα βρίσκαμε την ανάπτυξη ή θα μειώναμε το χρέος;), μάλλον έχουν προεξοφλήσει επόμενες συγκυβερνήσεις. Με ποιανού την έγκριση, με ποιανού τη συμφωνία;

Εν αναμονή εξελίξεων, που μακάρι να διαψεύσουν τις δυσοίωνες προβλέψεις…

Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες

Δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα η αφίσα της Αριστερής Πρωτοβουλίας του ΠΑΣΟΚ.

Στο δελτίο τύπου που τη συνοδεύει αναφέρονται τα εξής:

«Η Αριστερή Πρωτοβουλία, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, κυκλοφορεί την αφίσα της.

Σε μια δύσκολη περίοδο για το λαό και τον τόπο, σε μια περίοδο μαζικής απογοήτευσης, φόβου για το μέλλον του καθένα και της καθεμιάς, σε μια περίοδο που η πατρίδα μας δοκιμάζεται σκληρά και επικίνδυνα, σε μια περίοδο που η χώρα μοιάζει να κινείται στο όριο της γενικευμένης κοινωνικής έκρηξης, σε μια περίοδο απαξίωσης της πολιτικής και των πολιτικών το μήνυμα της επαναφοράς στις αρχές και τις αξίες για τις οποίες όλοι μας στρατευτήκαμε στο ΠΑΣΟΚ είναι και αναγκαίο και χρήσιμο.

Σήμερα που ο λαός δέχεται μια σκληρή επίθεση στα δικαιώματα του και ο δημόσιος πλούτος της χώρας είναι υπό εκχώρηση, το σύνθημα του ιδρυτή μας Ανδρέα Παπανδρέου «Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ» είναι πιο επίκαιρο από ποτέ.

Αν κάποιοι ξέχασαν ή δεν συναντήθηκαν με τα οράματα των χιλιάδων φίλων και στελεχών του ΠΑΣΟΚ και προσπαθούν να μας πείσουν για συντηρητικές και νεοφιλελεύθερες πολιτικές εμείς και θυμόμαστε και αγωνιζόμαστε για τα οράματά μας…»

Το μήνυμα έχει προφανώς πολλούς αποδέκτες. Θα το λάβουν άραγε;

Κάτω από αυτές τις συνθήκες αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον η σημερινή ομιλία του Γ. Παναγιωτακόπουλου στα Τρίκαλα, στο Φρούριο, στις  20:30. η πρώτη μετά τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου της Δευτέρας, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ την ερχόμενη Δευτέρα.

Η Μαρία του Ευρώ – τεχνείου!

Αναλύσεις επί αναλύσεων για τη δήλωση Δαμανάκη. Και προβληματισμός για τη λογική του εκφοβισμού και των διλλημάτων που κατά ριπές πέφτουν στο λογικό του καθένα μας.

Η χρονική στιγμή της δήλωσης, το περιεχόμενο της και ο τρόπος που αυτή έγινε, είναι λογικό να μας κάνουν όλους περισσότερο υποψιασμένους και πολύ μα πολύ περισσότερο θυμωμένους.

Προφανώς τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ήταν δήλωση κατ’ εντολή και από ποιόν; Ήταν δήλωση για να πάρει θέση σε πιθανές επόμενες κινήσεις στο ρευστό πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται;  Μετέφερε πραγματικούς φόβους από πληροφορίες που έχει;

Ότι και να είναι η συγκεκριμένη δήλωση της μόνο κακό μπορεί να κάνει στην Κυβέρνηση που την όρισε στη συγκεκριμένη θέση όπου απολαμβάνει ένα πολύ καλό μισθό ( για να μην το ξεχνάμε).

Κάνει κακό στη χώρα της γιατί εντείνει το κλίμα φόβου και απογοήτευσης για την επόμενη ημέρα.

Κάνει κακό στη δική της υστεροφημία.

Κάνει με λίγα λόγια μια τρύπα στο νερό.

Τι είπε;

 «Η μεγαλύτερη κατάκτηση της μεταπολεμικής Ελλάδας, το ευρώ και η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, είναι σε κίνδυνο. Το σενάριο της απομάκρυνσης της Ελλάδας από το ευρώ βρίσκεται πλέον στο τραπέζι, καθώς και η μεθόδευση του.

Είµαι υποχρεωμένη να µιλήσω ανοικτά.

Εχουµε ιστορική ευθύνη να δούµε το δίληµµα καθαρά:

Ή συμφωνούμε µε τους δανειστές µας σε ένα πρόγραµµα σκληρών θυσιών µε αποτελέσµατα, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες για το παρελθόν µας ή επιστρέφουμε πίσω στη δραχµή.

Όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα στις σημερινές συνθήκες».

Η γενιά του Πολυτεχνείου σε συνθήκες πλήρους συμβιβασμού. Και αν για την ίδια κάτι τέτοιο είναι θεμιτό οι υπόλοιποι τι φταίνε;

Η Μαρία του Πολυτεχνείου που μεταμορφώθηκε σε Μαρία του Ευρώ – τεχνείου….

Εμπρός στις κινητοποιήσεις για ΑΛΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, για την ήττα του νεοφιλελευθερισμού και της παρασιτικής ολιγαρχίας.

by Στέφανος Τζουμάκας.

 Κάθε κινητοποίηση , κάθε συμμετοχή στα κοινά ,είναι μια εξέλιξη προς τη συνειδητοποίηση , για ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ ΙΣΟΝ: εξαγριωμένος, αγανακτισμένος, εξεγερμένος, οργισμένος , θυμωμένος  με την πολιτική της λιτότητας ,αλλά όχι με το ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ που παράγει , τη λιτότητα , την  ανεργία , καταβαράθρωση εισοδημάτων .Αυτό είναι  το πλαίσιο των ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ στο σύστημα διαμαρτυριών.

ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΝ: Απέναντι στο σύστημα, αντίθετος , ανατρεπτικός, μη ενσωματωμένος στο σύστημα του ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ και των όψιμων συμμάχων του  ,που ΠΑΡΑΓΕΙ  αυτές τις πολιτικές.

Υ.Γ.

ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ , παρ’ όλες τις  αγανακτισμένες διαμαρτυρίες , θα φέρουν  τη ΠΑΛΙΝΟΡΘΩΣΗ ,το »Λαϊκό κόμμα» , την Ισπανική Δεξιά , την ηγέτιδα δύναμη του νεοφιλελευθερισμού, που όπως εδώ ο Α. Σαμαράς  ,υπόσχεται »άλλη δόση», ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.

ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το λαο-φορείο, οι «αυθόρμητες» πλατείες και τα τζιτζίκια της Ευρώπης

Όσοι πήραν μέρος στην αυθόρμητη βόλτα, στις ανά την Ελλάδα πλατείες, έβγαλαν τα ασφαλή συμπεράσματα τους. Μετά από τη μάζωξη, όλοι τους ήταν σίγουροι… Η Ελλάδα περνάει τη χειρότερη φάση της Ιστορίας της (οικονομική, ηθική, πολιτική, πολιτιστική, ακόμη και αθλητική). Και για όλα αυτά:

o πρώτος συμπέρανε ότι ακέραιη ευθύνη έχει ο Παπανδρέου, ο δεύτερος αντιλήφθηκε ότι τη χώρα έσπρωξε στην καταστροφή  ο Καραμανλής, ο τρίτος κατάλαβε ότι για όλα φταίει η Ιμπεριαλιστική Ευρώπη, ο τέταρτος επιβεβαίωσε τη θεωρία, ότι για όλα φταίνε και οι τριακόσιοι της βουλής, ο πέμπτος αδυνατεί να πιστέψει, πώς είναι δυνατό να μη βλέπει ο Έλληνας, ότι ένα μοντέλο αυτοδιαχείρισης θα ήταν το καλύτερο σενάριο για όλους μας… ο χιλιοστός πρώτος έχασε το λεωφορείο και επέστρεψε σπίτι του…

Όλοι τους, καθώς πλησίαζαν -και πριν φθάσουν- στις γεμάτες από κόσμο πλατείες της επικράτειας, είχαν παγιωμένη άποψη για το τοις πταιει…

Ο πρώτος πίστευε (καιρό τώρα) ότι φταίει ο Παπανδρέου, ο δεύτερος πίστευε (καιρό τώρα) ότι τη χώρα έσπρωξε στην καταστροφή  ο Καραμανλής, ο τρίτος πίστευε (καιρό τώρα) ότι για όλα φταίει η Ιμπεριαλιστική Ευρώπη, ο τέταρτος πίστευε (καιρό τώρα) στη θεωρία, ότι για όλα φταίνε και οι τριακόσιοι της βουλής, ο πέμπτος πίστευε (καιρό τώρα) ότι ένα μοντέλο αυτοδιαχείρισης θα ήταν το καλύτερο για όλους μας, ο χιλιοστός πρώτος, αυτός που έχασε το λεωφορείο, καθώς γυρνούσε σπίτι του αναρωτήθηκε, μήπως, ίσως, κάπου, φταίει κι ο ίδιος

…Μα, τότε, ποιος ήταν ο σκοπός της «αυθόρμητης» βόλτας, πέραν του ξεχαρμανιάσματος και μίας -ας πούμε δήθεν- «αυθόρμητης» αντίδρασης;

Κατά τη γνώμη μου, όλα αυτά έγιναν, για να επιβεβαιωθεί αυτό που, δεκαετίες τώρα, λαμβάνει χώρα στον τόπο. Να «δείξει» με το δάχτυλό του, ως καταστροφέα της πατρίδας, ο ένας τον άλλον. Να ρίξει την ευθύνη, ο ένας στο διπλανό του, ο Άκης στον Τάκη, η Βούλα στη Σούλα… Και όλοι μαζί γυρίζοντας στο σπίτι να σιγοψιθυρίζουν τον Εθνικό ύμνο… Και να έχουν κάτι να πουν, την επαύριον, στο γραφείο και στους συνάδελφους τους… Όσοι, βέβαια,  δεν επικαλεστούν κούραση από τη διαδήλωση και προτιμήσουν τη θαλπωρή του σπιτιού… Κι αυτοί που θα μείνουν σπίτι, ίσως ανακαλύψουν κάποια ξεχασμένη φωτογραφία του αντάρτη παππού ή -στη χειρότερη- «κατεβάσουν» από το internet, καμιά φωτογραφία του «συνάδελφου»  Che… Τίποτα δεν πάει χαμένο, στη χαμένη μας ζωή…

Τελικά, δεν είναι τόσο άσχημα να χάνεις το λεωφορείο…

Περπατώντας, ανοίγεις διάλογο με τον εαυτό σου. Έχεις αρκετό χρόνο μπροστά σου μέχρι να φτάσεις σπίτι. Απορείς τι γίνεται γύρω σου, γιατί όλη αυτή η αναστάτωση, γιατί να μην είναι τα πράγματα καλύτερα;… Και αναρωτιέσαι, πόσοι πραγματικά ήταν οι παρόντες στην αυθόρμητη μάζωξη… 100 χιλιάδες, 200 χιλιάδες, 500 χιλιάδες αγανακτισμένοι ανά την επικράτεια συμπατριώτες μας;… Και οι υπόλοιποι 10 εκατομμύρια; Είναι, μήπως ευχαριστημένοι; Είναι, μήπως αδιάφοροι; Ή μήπως σκέφτονται ότι πρέπει να αγοράζουμε τόσα, όσα φτάνει η τσέπη μας; Ή μήπως σκέφτονται ότι για να ξεπεράσει η πατρίδα την οικονομική -και όχι μόνο- κρίση, χρειάζεται η ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών, πρωτοποριακών και επαναστατικών εφαρμογών σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, χρειάζεται πολλή δουλειά και λίγα λόγια;… Ο χιλιοστός πρώτος φίλος της ιστορίας μας, έκανε τις πράξεις του και διαπίστωσε -και μαθηματικά- ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων δεν ήταν στις αυθόρμητες… πλατείες! Ήταν σκεπτικός, προβληματισμένος και έτοιμος να ζητήσει ένα καλύτερο αύριο, γι’ αυτόν και τα παιδιά του. Μέσα όμως από τη βελτίωση, πρώτα απ’ όλα του ιδίου… Δε βρέθηκε, τέλος πάντων, εκεί που ήταν οι φανεροί λιγότεροι, αλλά εκεί που βρίσκονταν οι απόντες περισσότεροι… Τελικά, δεν είναι τόσο άσχημα να συζητάς με το μυαλό σου…

ΥΓ.1

Κάθε ομοιότητα με υπαρκτά πρόσωπα, δεν έχει γίνει κακόβουλα…

ΥΓ.2

Ο χιλιοστός πρώτος της ιστορίας, ξέρει από τώρα, τι ερωτήματα θα του θέσουν οι «αντίπαλοι» της λογικής του… Θα τον ρωτήσουν:

-Δηλαδή, έτσι απλά θα προσπεράσουμε και θα «ξεπλύνουμε» τους κλέφτες…

-Δηλαδή, να μη διαμαρτυρηθούμε; Να μείνουμε σπίτι, βλέποντας star;

-Δηλαδή, όλοι μαζί τα φάγαμε;

Για όλα αυτά -και άλλα τόσα- έχει απάντηση, αλλά θα τη δώσει, αν κάποιος τον ρωτήσει…

ΥΓ.3

Έχει κι αυτός, όμως, μιαν ερώτηση να κάνει… «Τι μέλλει γενέσθαι;»

(που νεοελληνικά σημαίνει: αύριο τι πρόκειται να φάμε;)

ΥΓ.4

Ασφαλώς και στη συγκέντρωση, υπήρξαν άνθρωποι που δε φέρουν κανένα μερίδιο ευθύνης για όλα όσα συμβαίνουν και πολύ καλά έκαναν να βρίσκονταν ανάμεσα στο ετερόκλιτο πλήθος…

ΥΓ.5

Να περιμένουμε και τις κατσαρόλες να κατέβουν, από τις ηλεκτρικές κουζίνες, στους δρόμους;

ΥΓ.6

Τί, πραγματικά, απαιτούσε το χθεσινό «αυθόρμητο» πλήθος; Να γυρίσουμε στις ημέρες ευημερίας της μετά τη 18η Οκτωβρίου 1981 εποχή; Των διακοποδάνειων και των Ολοκληρωμένων Μεσογειακών Προγραμμάτων, τις ρέκλας του Δημοσίου και των Αντιστασιακών συντάξεων…

ΥΓ.7

Όταν οι ευρωπαίοι μας πουν σε άπταιστα ελληνικά «άι σιχτίρ Έλληνες, αρκετά με την πάρτι σας», τότε να τους δω όλους αυτούς στις πλατείες… Γιατί, τότε, θα έχει πέσει πραγματική πείνα !!!

ΥΓ.8

Δε χρειάζεσαι το facebook για να ενημερωθείς περί της αγανάκτησής σου…

Του Σταμάτη Παπαδήμου

Αγανακτισμένοι στη Λάρισα

Η πρόσκληση έχει ως εξής:

«ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΦΟΡΑ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ, ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ»

ΦΟΡΑΜΕ OΛΟΙ ΜΑΥΡΗ ΜΠΛΟΥΖΑ ΣΥΜΒΟΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ.

ΠΡΟΩΘΗΣΤΕ ΤΟ!!!!

Η πόλη μας με την σειρά της δηλώνει και αυτή ειρηνικά την αγανάκτησή της κατά της κρίσης. Κατά όλων αυτών που μας οδήγησαν σε αυτό το σημείο. Αυθόρμητα, χωρίς κόμματα, ομάδες και ιδεολογίες.

Διευκρινιστική δήλωση:

Δημιουργήσαμε μία εκδήλωση παράλληλα με την Θεσσαλονίκη και την Αθήνα για να βρεθούμε ειρηνικά και να δείξουμε ότι δεν σκεφτόμαστε ατομικά. Ότι είμαστε ένα ενωμένο μεγάλο κομμάτι και μπορούμε να αλλάξουμε την υπάρχουσα κατάσταση.

Ο καθένας στην σελίδα της διαμαρτυρίας εκφράζει τον εαυτό του και μόνον αυτόν. Χωρίς επιτροπές και ψήφους. Άρα, καλούμε τον καθένα να είναι υπεύθυνος των λόγων και των πράξεων του. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα κάτι αρνητικό. Όμως, να μην δημιουργείται άλλη εντύπωση, από ότι ισχύει. Δηλαδή μια ειρηνική και αυθόρμητη σύναξη.

Δικός μας αρχικός στόχος είναι να κατεβούμε με τα παιδιά μας, να γνωριστούμε με κάποιους, να συναντήσουμε φίλους και γνωστούς. Με αφορμή αυτό που όλοι ζούμε. Χωρίς σημαίες και πλακάτ, χωρίς κόμματα και οργανώσεις. Αυθόρμητα.

Οι διαχειριστές της σελίδας δεν είναι οργανωτές της εκδήλωσης. Όπως όλοι σας, είμαστε και εμείς αποκλειστικοί υπεύθυνοι των λόγων και πράξεών μας και εκφράζουμε μόνον τους εαυτούς μας.

Το ραντεβού κλείνεται για σήμερα Τετάρτη 25 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στην Κεντρική Πλατεία της Λάρισας, όπως αναμένεται να συμβεί και στις κεντρικές πλατείες πολλών πόλεων της χώρας.

Δεν αμφιβάλω για το αυθόρμητο και το ειλικρινές της πρόσκλησης. Μπορεί να προξενεί έκπληξη γιατί τέτοιου τύπου διαμαρτυρίες δεν είναι συνηθισμένες, σε μια περίοδο ατομικισμού και αυτοαποκλεισμού όλων μας, αλλά και καθώς μέχρι σήμερα μόνο κομματικούς «στρατούς» είδαμε να συμμετέχουν σε – κατά τ’ άλλα – «αυθόρμητες» διαμαρτυρίες.

Είναι πάνω απ’ όλα στοιχείο υγείας μιας κοινωνίας βαθιά φοβισμένης, προβληματισμένης και οργισμένης να προσπαθεί να εκφραστεί. Ειδικά όταν αυτοί που συμμετέχουν δεν έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν διαφορετικά…

Είναι επίσης δεδομένο και σίγουρο ότι κινήματα δεν αναπτύσσονται στη βάση γενικόλογων και απολίτικων διεκδικήσεων και γενικευμένων απορρίψεων. Ούτε εντελώς διαφορετικών στόχων.

Διαβάζοντας διάφορα σχόλια από τα αντίστοιχα κινήματα αγανακτισμένων πολιτών σε ολόκληρη την Ελλάδα, εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι ο καθένας υποστηρίζει κυριολεκτικά το μακρύ και το κοντό του! Από την επιστροφή στις ρίζες του αρχαίου ελληνικού πνεύματος μέχρι το κάψιμο της Βουλής!

Από δηλώσεις μοναχικών και γραφικών πολιτικών για δημιουργία φαινομένων πλατεία Ταχίρ ή και εγώ δεν ξέρω τι, μέχρι την αυτοοργάνωση των λαϊκών μαζών!

Και αν οι πρώτοι προσπαθούν να επιβεβαιώσουν την ύπαρξη τους μέσα από κινήσεις τρίτων, οι δεύτεροι ζουν την επαναστατική τους μικροαστική ψύχωση.

Ε και λοιπόν, θα μου πείτε;

Σε μια φοβισμένη και απογοητευμένη κοινωνία η απάντηση δεν είναι μια γενικόλογη διαμαρτυρία για την κρίση, ούτε για τα κόμματα ή για την αναξιοπιστία της πολιτικής.

Τα κινήματα για να είναι αποτελεσματικά δεν μπορούν να είναι μόνο «καταγγελτικά». Χρειάζεται πρόταση , χρειάζεται στόχευση, χρειάζεται προοπτική.

Αν το καταφέρουν τότε ναι θα μιλάμε για ένα πραγματικό κίνημα ανατροπής και προοπτικής. Στην αντίθετη περίπτωση θα βρεθούμε, θα τα πούμε και θα επιστρέψουμε στην προσωπική μας «απομόνωση».

Κάτι τελευταίο : Δεν είναι μαύρο το χρώμα των σελίδων της νεότερης ιστορίας. Δεν είναι η Ελλάδα η χώρα της μιζέριας . Έγιναν πολλά και σε κάθε περίπτωση αυτός ο εύκολος αφορισμός δείχνει προχειρότητα και έλλειψη επαφής με την πραγματικότητα.

Σε κάθε περίπτωση η σημερινή συνάντηση έχει το δικό της ενδιαφέρον. Ας κουβαλήσει ο καθένας τους προβληματισμούς του για να δούμε που θα βγει!

Η σελίδα των «ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ»:

http://www.facebook.com/#!/event.php?eid=176496465736826&notif_t=event_invite