Δήμοι , Μεσοπρόθεσμο και Μνημόνιο!

αρχείο λήψηςΤρίβουν τα μάτια τους οι αιρετοί με τις κωδικοποιημένες αλλαγές του μνημονίου που ανακοίνωσε η ΚΕΔΕ

Σε κωδικοποίηση των αλλαγών που επιφέρει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση η ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου (Ν.4093/2012) προχώρησε η νομική υπηρεσία της ΚΕΔΕ.

Οι αλλαγές αυτές αφορούν τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα, θέματα χορηγίας των αιρετών, μισθολογικές αλλαγές για υπαλλήλους και αιρετούς, μείωση συμβούλων και συνεργατών αιρετών των ΟΤΑ, αναστολή προσλήψεων και διορισμών, διαθεσιμότητα δημοτικών υπαλλήλων και την εισαγωγή του θεσμού της Επιτροπείας για τους δήμους που υπερβαίνουν τους προϋπολογισμούς τους.

Ειδικά η διαθεσιμότητα των υπαλλήλων και ο θεσμός της Επιτροπείας, θα είναι από τα κύρια θέματα που θα απασχολήσουν το έκτακτο συνέδριο της ΚΕΔΕ την ερχόμενη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου.

Ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά, θέματα χορηγιών αιρετών

Σε ότι αφορά τα ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά δικαιώματα και τις χορηγίες των αιρετών, ορίζεται ότι η ασφάλιση για κύρια σύνταξη, πρόσθετη ασφάλιση και υγειονομική περίθαλψη γίνεται στους φορείς όπου ασφαλίζονταν πριν την εκλογή τους στα αξιώματα αυτά και ο χρόνος της θητείας τους λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς αυτούς.

Τα χρόνια ως αιρετού οργάνου σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, δεν χρησιμεύουν για τη θεμελίωση ή την προσαύξηση σύνταξης αιρετού οργάνου.

Σε περίπτωση λήψης αποδοχών από οργανική θέση στο Δημόσιο, η χορηγία από τη θέση του αιρετού οργάνου περιορίζεται κατά 70%. Επίσης, μειωμένες κατά 70% είναι οι αντιμισθίες αιρετών οργάνων σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, εφόσον είναι συνταξιούχοι του Δημοσίου. Στις παραπάνω διατάξεις συμπεριλαμβάνονται οι αντιδήμαρχοι. Εξαιρούνται οι δήμαρχοι.

Οι συντάξεις των αιρετών οργάνων, που λαμβάνουν και δεύτερη κύρια σύνταξη από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το Δημόσιο, μειώνονται κατά 20%. Εάν λαμβάνουν και τρίτη σύνταξη μειώνονται κατά 30%.

Για τα αιρετά όργανα που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα (συμπλήρωση 4 ή 8 ετών κατά περίπτωση) από την 01.01.2013, το όριο συνταξιοδότησης αυξάνεται από το 65ο στο 67ο έτος.

Εάν το συνολικό ποσό των συντάξεων, συμπεριλαμβανομένων επικουρικών και μερισμάτων κυμαίνεται μεταξύ 2.000- 3.000 ευρώ μηνιαίως, μειώνεται κατά 15%, ενώ αν το συνολικό ποσό υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ μειώνεται κατά 20%.

Μείωση ειδικών συμβούλων και συνεργατών αιρετών ΟΤΑ

Οι θέσεις ειδικών συνεργατών, επιστημονικών συνεργατών και ειδικών συμβούλων ορίζονται όταν στον δήμο υπάρχουν δυο αντιδήμαρχοι και φθάνουν τις οκτώ θέσεις στους δήμους με 13 αντιδημάρχους. Οι δήμοι με πληθυσμό άνω των 150.000 κατοίκων διατηρούν τον αριθμό ειδικών συμβούλων ή συνεργατών που προβλέπεται από τον Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων -δηλ. έναν σύμβουλο για κάθε θέση αντιδημάρχου. Καταργούνται οι θέσεις μετακλητών ιδιαιτέρων γραμματέων δημάρχων. Οι συμβάσεις ειδικών συνεργατών, ειδικών συμβούλων, ειδικών επιστημόνων και δημοσιογράφων, των οποίων οι θέσεις καταργούνται, λύονται αυτοδικαίως και αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο.

Προσωπικό ΟΤΑ

Οι προσλήψεις και οι διορισμοί του μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, αναστέλλονται έως την 31.12.2016. Εξαιρούνται οι προσλήψεις και οι διορισμοί τακτικού προσωπικού σε νησιωτικούς δήμους.

Παύονται οι υπάλληλοι που έχουν παραπεμφθεί αμετακλήτως ενώπιον δικαστηρίου για κακούργημα ή για τα αδικήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής και στην υπηρεσία), απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, καταπίεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ

Σκοπός είναι η συνεχής παρακολούθηση σε μηνιαία βάση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων.

Στόχος είναι η επίτευξη ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Εφόσον, η εκτέλεση του προϋπολογισμού ενός ΟΤΑ παρουσιάζει απόκλιση, το Παρατηρητήριο αποστέλλει επισημάνσεις στο δήμο. Εάν η απόκλιση συνεχισθεί και διαπιστωθεί ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι επισημάνσεις, ο δήμος υπάγεται υποχρεωτικά σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Εξυγίανσης περιλαμβάνεται και το μέτρο της αύξησης των ιδίων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές. Περιλαμβάνεται αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τα ακίνητα που βρίσκονται στην εδαφική περιφέρεια του δήμου σε ποσοστό μέχρι και 3‰ και επιβολή του τέλους υποχρεωτικά από τον δήμο μέχρι την οικονομική εξυγίανσή του. Ομοίως, προβλέπεται αύξηση του συντελεστή επιβολής του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων από 0,5% μέχρι και 2%.

Ρύθμιση αποπληρωμής δανείων

Η διάρκεια αποπληρωμής των δανείων επιμηκύνεται έως οκτώ χρόνια από τη λήξη της δανειακής σύμβασης, όπως αυτή ισχύει σήμερα.

Επίσης, χορηγείται περίοδος χάριτος διάρκειας έως τρία χρόνια εντός της οποίας καταβάλλονται μόνο τόκοι, με μειωμένο το επιτόκιο των δανείων κατά την περίοδο χάριτος, κατά μισή (0,5) ποσοστιαία μονάδα.

 

Πικρά διδάγματα…

ellas-argentinaΓια λόγους που άπτονται της δύστυχης μοίρας των λαών, τα κράτη εντός των οποίων ζουν πλήττονται από τον τυφώνα του δημόσιου χρέους, συχνά γίνεται σύγκριση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αργεντινή.

Οι διαφορές στις δύο περιπτώσεις είναι μεγάλες, ωστόσο υπάρχει κάτι δυνητικά κοινό.

Η χρεοκοπία της λατινοαμερικανικής χώρας το 2001 και η πιθανότητα να εμπλακεί το «μαύρο πρόβατο» της ευρωζώνης σ’ ένα αντίστοιχα απεχθές σενάριο.

Τώρα μάλιστα που τα ελληνικά χρεόγραφα εμπλέκονται σε μια νέα διαδικασία ανταλλαγής, με ορίζοντα τις 13/12, καλό είναι να ρίξουμε μια ματιά στα όσα συμβαίνουν στην πολύπαθη χώρα του νότιου ημισφαιρίου της γης.

Πριν λίγες μέρες λοιπόν αμερικανικό δικαστήριο αποφάσισε πως η Αργεντινή οφείλει να πληρώσει ως τα μέσα Δεκέμβρη ποσό της τάξης του 1,3 δις δολαρίων σε κερδοσκοπικά κεφάλαια, τα πολιτογραφημένα ως «hedge funds». Πρόκειται για κατόχους αργεντίνικων ομολόγων που είχαν αρνηθεί να συμμετάσχουν στην ανταλλαγή με νέα, ύστερα από την άτακτη χρεοκοπία προ ενδεκαετίας. Εκείνοι προσέφυγαν σε αμερικανικό δικαστήριο –που κρίνει βάσει του αγγλοσαξονικού δικαίου, όπως ισχύει και στην ελληνική περίπτωση, με ρητή αναφορά στην δανειακή σύμβαση- και πήραν την απόφαση που επιθυμούσαν.

Είναι γνωστό άλλωστε πως το συγκεκριμένο δίκαιο κατοχυρώνει και προτάσσει τα συμφέροντα των δανειστών. Μόλις λίγες ώρες μετά την απόφαση ο οίκος αξιολόγησης «Fitch» (κατά σύμπτωση αμερικανικός) υποβάθμισε τα ομόλογα της Αργεντινής στην κατηγορία «σκουπίδια», επιφέροντας αποφασιστικό πλήγμα στην οικονομία της χώρας. Αποτελεί κοινό μυστικό η διασύνδεση «αρπακτικών κεφαλαίων» (με το προσωνύμιο «κοράκια») τόσο με παράγοντες του Δ.Ν.Τ όσο και με τους οίκους αξιολόγησης. Ένα δίκτυο παγκοσμιοποιημένων συμφερόντων που υπερασπίζεται τα ιερά και τα όσια των χρηματοπιστωτικών κεφαλαίων και θεωρεί τις αξιώσεις των όποιων δανειστών ως θέσφατα.

Πάντως χθες η κυβέρνηση της Αργεντινής κέρδισε την έφεση που κατέθεσε ώστε να μην πληρώσει άμεσα τα ποσά που της ζητούνται.

Επιστρέφοντας στα καθ’ ημάς ας θυμηθούμε πως υπάρχει μπροστά μας μια νέα διαδικασία ανταλλαγής («κουρέματος») των ελληνικών ομολόγων. Σε αντίθεση με την πρόσφατη (του περασμένου Μάρτη) δεν είναι υποχρεωτική, αλλά σε εθελοντική βάση.

Φυσικά η ασπίδα προστασίας είναι αξιόπιστη, δεδομένου ότι έχει εξασφαλισθεί η συμμετοχή του Δ.Ν.Τ και της Ε.Κ.Τ στ’ όλο εγχείρημα. Ωστόσο απομένει να φανεί η συμπεριφορά κάποιων κεφαλαίων (ο όρος κερδοσκοπικά αποτελεί πλεονασμό), αν συμμορφωθούν με το γενικό πλαίσιο ή αν επιχειρήσουν να το αποσταθεροποιήσουν.

Το συμπέρασμα πάντως είναι απογοητευτικό, σε κάθε περίπτωση. Μιας και το επίπεδο ζωής δισεκατομμυρίων ανθρώπων στον πλανήτη εξαρτάται από την συμπεριφορά ενός παγκοσμιοποιημένου λόμπυ, που νέμεται πόρους ιλιγγιωδών διαστάσεων και αποφασίζει κατά το δοκούν.

Μια χρηματοπιστωτική ολιγαρχία, η οποία έχει την ισχύ –απότοκη των μετασχηματισμών στις σχέσεις ανάμεσα στο κεφάλαιο και το χρήμα που συντελέστηκαν τις δύο τελευταίες δεκαετίες κυρίως- να ελέγχει τις τύχες της οικουμένης.

Αυτό αποτελεί και το πιο πικρό δίδαγμα των ημερών μας.

Ο «γκουρού» της πολιτικής σκέψης!

pagkalos2Διάβασα ότι ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Θεόδωρος Πάγκαλος, σε επιστολή που απέστειλε προς τον πρόεδρο του Κινήματος, Ευάγγελο Βενιζέλο εξέφρασε τη λύπη του για τα αποτελέσματα των πρόσφατων δημοσκοπήσεων που αφορούν στο ΠΑΣΟΚ.

Είπε επίσης ότι το ΠΑΣΟΚ δεν εκφράζει πλέον τον κοινωνικό χώρο της Κεντροαριστεράς .

Ο κ. Πάγκαλος εντοπίζει τις αιτίες της υποχώρησης των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ στις «σοβαρές ευθύνες» που έχει, όμως λέει, για την εδραίωση των πελατειακών σχέσεων, στο κόστος «της υπεύθυνης διαχείρισης της κρίσης χρέους που βιώνει η χώρα», καθώς και στην «απραξία των υπουργών μας», την «αδικαιολόγητη άρση στήριξης της κυβέρνησής μας από τους δικούς μας βουλευτές» και την «απουσία διαλόγου, διαδικασιών και προσανατολισμού στο κίνημα μας».

Ωραία!

Προφανώς απ’ ότι καταλαβαίνω δεν βλέπει καμία δική του ευθύνη στην δημοσκοπική κατάπτωση του ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτός δεν είχε καμία σχέση ούτε με την Κυβέρνηση, ούτε με το κόμμα!

Ξεχνά βεβαίως ότι αποτέλεσε ενεργό και κορυφαίο στέλεχος της κυβερνητικής ομάδας που αποφάσισε, χάραξε και υλοποίησε τις πολιτικές που οδήγησαν τη χώρα στη μαζική φτώχεια και στα πολιτικά αδιέξοδα αλλά και το ΠΑΣΟΚ στην πολιτική απαξίωση!

Ξεχνά ότι πρόσβαλε επανειλημμένα με δηλώσεις και χαρακτηρισμούς χιλιάδες εργαζόμενους, ότι προκάλεσε την κοινή λογική με την προσπάθεια να ισοκατανεμηθούν οι ευθύνες για την κατάντια της χώρας ανάμεσα στους πολιτικούς και τον απλό πολίτη. Ότι προσπάθησε να δημιουργήσει ενόχους και συνενόχους, προκειμένου να απαλυνθούν οι τεράστιες πολιτικές του ευθύνες και η αδυναμία του να ασκήσει το ρόλο που είχε αναλάβει!

Θυμήθηκε λέει τις πελατειακές σχέσεις! Γοργά που ήρθε η Άνοιξη!

Ποιος; Ένας εξ αυτών που πάτησε σε αυτές τις λογικές, που λειτούργησε σαν γνήσιο τέκνο του παλαιοκομματισμού και που όχι μόνο διόρισε την κόρη του αλλά επέβαλλε και σαν υποψήφια Δήμαρχο με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ τη σύζυγό του!

Μιλά για την απραξία των Υπουργών; Ποιος;  Αυτός που έχοντας αναλάβει την ευθύνη ευτέλισε τη διαδικασία αντικειμενικής επιλογής στελεχών για την κάλυψη του Δημοσίου και έκανε 1 και πλέον χρόνο να αλλάξει τους διοικητές του ΙΚΑ και των εφοριών!

Αργά θυμήθηκε και την απουσία διαλόγου, διαδικασιών και προσανατολισμού στο κίνημα! Αργά γιατί όσο κατείχε υπουργικούς θώκους η πρακτική του αποθέωνε το διάλογο, οι διαδικασίες ανθούσανε και το κίνημα είχε σταθερό προσανατολισμό  προς τα … δεξιά, δυστυχώς!

Συγκλονιστική και η ανακάλυψη ότι το ΠΑΣΟΚ δεν εκφράζει την Κεντροαριστερά!

Σώπα βρε γκουρού της πολιτικής σκέψης!!!!

Την εξέφραζε να υποθέσω όταν νομοθετούσες διαλύοντας την κοινωνία, όταν έκοβες οριζόντια μισθούς και συντάξεις, όταν εκτόξευες την ανεργία;

Την εξέφραζε όταν στήριζες την Κυβέρνηση Παπαδήμου, όταν στήριζες μεσοπρόθεσμα, μνημόνια και τη λογική της συγκυβέρνησης με το Σαμαρά από τον Ιούνιο του 2011!

Εκτός και αν η υπόκλιση του Πάγκαλου στις «ικανότητες» του Σαμαρά και το κάλεσμα να τον στηρίξουν όλοι, αποτελεί την σύγχρονη μετάφραση των θεωρητικών αναζητήσεων των σύγχρονων σοσιαλιστών!

Ποιος να τον πιστέψει και ποιος να τον πάρει στο σοβαρά σήμερα;

Την Κυριακή πάμε Θεσσαλονίκη!

Η Αριστερή Πρωτοβουλία συγκαλεί Σύσκεψη Στελεχών του ΠΑ.ΣΟ.Κ την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου  στη Θεσσαλονίκη, στις 10 το πρωί στο ξενοδοχείο Imperial.

Στην κρισιμότερη καμπή της σύγχρονης ιστορίας της χώρας, αλλά και του ΠΑ.ΣΟ.Κ, η Αριστερή Πρωτοβουλία συνεχίζει τις διαδικασίες διαλόγου, προβληματισμού και κατάθεσης προτάσεων για την επόμενη ημέρα.

Πιστεύοντας ότι η δημοκρατική παράταξη αποτελεί την κρίσιμη και απολύτως απαραίτητη παράμετρο για την πορεία της χώρας, μετατρέπουμε την αγωνία, τον προβληματισμό και την απογοήτευση, σε δύναμη ανατροπής των πολιτικών και κοινωνικών δεδομένων που οδηγούν στην απαξίωσή της.

Αναζητούμε τις πολιτικές που θα επαναφέρουν το ΠΑ.ΣΟ.Κ στο δρόμο των αξιών και των οραμάτων μας, στην επανατοποθέτησή του στον προοδευτικό πολιτικό χάρτη.

Δημιουργούμε τις ικανές συνθήκες προκειμένου να αναστρέψουμε την καθοδική του πορεία, την αποκοπή του από τις ζωντανές και προοδευτικές κοινωνικές δυνάμεις, την μετατροπή του σε ένα νεοσυντηρητικό σχηματισμό.

Συζητούμε, προτείνουμε και καλούμαστε να συμφωνήσουμε   σε ένα προοδευτικό σχέδιο εξόδου από την κρίση, για μια Ελλάδα χωρίς μνημόνια και εξαρτήσεις, για ένα ΠΑ.ΣΟ.Κ δύναμη Αλλαγής και ριζοσπαστισμού, σύμμαχο και όχι αντίπαλο της κοινωνίας.

Για την Π80 και τα συναφή!

Έλαβα χθες το e-mail για τη σημερινή εκδήλωση των φίλων και συντρόφων μου που δραστηριοποιούνται στη Π80.

Δύσκολο να βρεθώ έτσι ξαφνικά στην Αθήνα για να παρακολουθήσω μια εκδήλωση στη οποία θα αναλυθεί το μέλλον της σοσιαλδημοκρατίας και η ανασυγκρότηση της Κεντροαριστεράς στην Ελλάδα.

Δεν θα μπορέσω και για ένα επιπλέον λόγο…

Οι αναζητήσεις και οι προβληματισμοί δεν μπορούν να μετατρέπονται σε βήμα αναζήτησης προσωπικών ρόλων. Και δυστυχώς έτσι σήμερα αντιλαμβάνομαι την ιδιαίτερα κλειστή, λειτουργία μιας πρωτοβουλίας που ναι μεν είχε τις ρίζες της στη σπουδάζουσα Ν. ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του ’80, αλλά γρήγορα μετατράπηκε σε σκηνή εμφάνισης διεκδικητών ρόλων σε ένα υποτιθέμενο νέο πείραμα μιας διαφορετικής Κεντροαριστεράς.

Λυπάμαι αλλά δεν μπορώ να τους ακολουθήσω. Δεν θέλω να συμμετάσχω πλέον σε αυτό που μετατράπηκε η Π80. Ούτε  οι αναζητήσεις μου για την Αριστερά μπορούν να ταυτιστούν με αυτές του Μπίστη, του Φλωρίδη και των υπολοίπων…

Πίστεψα ότι οι αρρώστιες του πολιτικού μας παρελθόντος θα είχαν ιαθεί μετά από τόσα χρόνια. Δυστυχώς η ιστορία μιας κοινής δράσης θυσιάστηκε στις ανάγκες ολίγων και χάθηκε στις αναζητήσεις ρόλων!

Ευχαριστώ και για τις όμορφες στιγμές που ζήσαμε όταν συναντηθήκαμε μετά από πολλά χρόνια, ευχαριστώ και για τη γρήγορη προσγείωση στην πραγματικότητα του εγώ, των αυθεντιών, των ρόλων, της μιζέριας, των ψευτο – συσχετισμών και των παιχνιδιών, πάντοτε στο όνομα μιας κατ’ ευφημισμού Αριστεράς.

Καλή επιτυχία στο κυνήγι των ανεμόμυλων!

Και μια πρόταση:

Επειδή κάποιοι το ξέχασαν και κάποιοι άλλοι δεν ήταν στο ΠΑΣΟΚ, στις αναζητήσεις σας, ξαναδιαβάστε την εισήγηση του Α. Παπανδρέου στην 22η Σύνοδο της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ το 1987. Θα βρείτε όλες τις απαντήσεις που ζητάτε! Και κυρίως θα διαβάσετε ότι :

«Η ταύτιση του ΠΑΣΟΚ και του ιστορικού του ρόλου με την πολιτική και τα προγραμματικά σχέδια κομμάτων της Βόρειας Ευρώπης , που έχουν κατά καιρούς εφαρμόσει μια κλασσική σοσιαλδημοκρατική πολιτική είναι και ανιστόρητη και επικίνδυνη καθώς ταυτίζει διαφορετικές ιστορικές, κοινωνικο – οικονομικές συνθήκες , διαφορετικά μοντέλα σκέψης , θεσμών και συστημάτων»

Για την ιστορία:

Την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012, οι κινήσεις πολιτών «Κοινωνικός Σύνδεσμος», «Μπροστά», «Νέοι Μεταρρυθμιστές», «Π80», «Πολιτεία 2012» και «Πρωτοβουλία Β», οργανώνουν στο Αμφιθέατρο του 984, στην Τεχνόπολι στο Γκάζι, δημόσια εκδήλωση προβληματισμού και διαλόγου σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

17:30-19:30:    «Ανταγωνιστικότητα και Ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας»

Εισηγητές:     Παντελής Αβραμίδης

Νίκος Κακογιάννης

Γιάννης Καλογήρου

Ναπολέων Μαραβέγιας

Φαίη Ορφανού

Γιάννης Τσαμουργκέλης

Νίκος Χριστοδουλάκης

Συντονιστής:  ο δημοσιογράφος Ζώης Τσώλης

19:30-21:30:    «Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία και η Ανασυγκρότηση της Κεντροαριστεράς στην Ελλάδα»

Εισηγητές:    

Γιάννης Μανιάτης (ΠΑΣΟΚ)

Νίκος Μπίστης (ΔΗΜΑΡ)

Γιώργος Φλωρίδης (Κοινωνικός Σύνδεσμος)

Θανάσης Κοντογεώργης (Μπροστά)

Λάμπρος Παλάντζας (Νέοι Μεταρρυθμιστές)

Δημήτρης Κατσαντώνης (Π80)

Δημήτρης Ψυχογιός (Πολιτεία 2012)

Δανάη Αντωνάκου (Πρωτοβουλία Β)

Συντονιστής:  ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τσιόδρας

Όταν το Σωματείο … υποστηρίζει!

Θαυμαστό το τέχνασμα ν’ απαντήσει το σωματείο των εργαζομένων στο «Αλουμίνιον της Ελλάδας», στα όσα καταμαρτυρούν στον όμιλο Μυτιληναίου (χαριστικές ρυθμίσεις υπέρ του από το κράτος) δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Μάλιστα η σχετική απάντηση στέλνεται στο ΥΠΕΚΑ, προς ενίσχυση της επιχειρηματολογίας του υπουργού προφανώς. Το σωματείο εκφράζει «απογοήτευση και αγανάκτηση» για τις αναφορές «σε δήθεν «χαριστικές» ρυθμίσεις υπέρ του ομίλου Μυτιληναίου».

Μας πληροφορεί πως «η Αλουμίνιον δεν αγόρασε ΠΟΤΕ από την ΔΕΗ σε τιμή «κάτω του κόστους». Η ΔΕΗ δεν ζημιώθηκε και δεν ζημιώνεται (…)».

Το πώς μπορούν να το γνωρίζουν και να το διαλαλούν τόσο κατηγορηματικά, όταν μάλιστα τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί δείχνουν μια τελείως διαφορετική εικόνα, ας το αφήσουμε καλύτερα. Ενδεχόμενα να ελπίζουν πως η συμπόρευση με την εργοδοσία και το αναμάσημα των επιχειρημάτων της ίσως διασώσει τις θέσεις εργασίας.

Πάλι καλά που δεν μας μίλησαν και για οικολογικές ευεργεσίες από την δραστηριότητα του ομίλου Μυτιληναίου.

Συμβιβασμός με ασφυκτικό έλεγχο!

Συμφωνία με πολλές δόσεις και ασφυκτικούς μηχανισμούς ελέγχου στις Βρυξέλλες. Μέσα στο Δεκέμβριο θα γίνει η εκταμίευση της δόσης, ύψους 34,4 δισ. ευρώ, ενώ άλλα 9,3 δισ. ευρώ θα δοθούν σε τρεις υπο-δόσεις μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2013.

Η συμφωνία θα οδηγήσει σε μείωση του δημόσιου χρέους κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες ή 40 δισ. ευρώ, στο 124% του ΑΕΠ το 2020, και ουσιαστικά κάτω από το 110% του ΑΕΠ το 2022.

Συντονισμένες δράσεις

Η μείωση του δημόσιου χρέους θα προέλθει από μια σειρά συντονισμένες δράσεις, στις οποίες συμφώνησαν ύστερα από μαραθώνια συνεδρίαση οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης, σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ειδικότερα, μειώνεται κατά 100 μονάδες βάσης, από τις 150 στις 50 μονάδες, το επιτόκιο που ισχύει για τα διμερή δάνεια που δόθηκαν στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος. Οι μνημονιακές χώρες, δηλαδή Πορτογαλία και Ιρλανδία, δεν θα συμμετάσχουν στη μείωση για όσο διάστημα παραμένουν σε καθεστώς στήριξης. Επίσης μειώνεται κατά 10 μονάδες βάσης το κόστος της προμήθειας που καταβάλλεται από την Ελλάδα για τα δάνεια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Επεκτείνεται η αποπληρωμή των διμερών δανείων που θα λάβει η Ελλάδα από το ΕΤΧΣ για 15 χρόνια, ενώ αναβάλλεται η καταβολή τόκων για την Ελλάδα για τα δάνεια αυτά κατά 10 χρόνια.

Οι εταίροι θα προχωρήσουν στην επαναγορά ελληνικών ομολόγων από τη δευτερογενή αγορά, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η αγορά ομολόγων θα γίνει με ανώτατη τιμή όχι μεγαλύτερη από την αξία που είχαν στο κλείσιμο της δευτερογενούς αγοράς στις 23 Νοεμβρίου.

Με την απόφαση αυτή, που θα επικυρωθεί από τα εθνικά κοινοβούλια, ανοίγει ο δρόμος για την εκταμίευση των τριών εκκρεμών δόσεων. Τα 34,4 δισεκατομμύρια θα καταβληθούν μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου, ύστερα από σχετική απόφαση του Eurogroup της 13ης Δεκεμβρίου. Τα υπόλοιπα θα καταβληθούν σε τρεις δόσεις το πρώτο τρίμηνο του 2013, υπό την προϋπόθεση ότι η χώρα μας θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της, συμπεριλαμβανομένης και της φορολογικής μεταρρύθμισης.

Αποχωρώντας από τη συνεδρίαση του Eurogroup, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, δήλωσε ότι «χαιρετίζει τη συμφωνία η οποία και θα μειώσει την αβεβαιότητα, αυξάνοντας την εμπιστοσύνη για την Ελλάδα και την Ευρώπη».

Μηχανισμοί ελέγχου

Ο επικεφαλής του Eurogroup, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, εξήρε εκ νέου, κατά τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τη συνεδρίαση, τις προσπάθειες που έχει καταβάλει η Ελλάδα και υπενθύμισε τους μηχανισμούς ελέγχου και τους αυτόματους σταθεροποιητές που καλύπτουν τις τυχόν αποκλίσεις στον προϋπολογισμό.

Η κα Λαγκάρντ τόνισε επίσης ότι η Ελλάδα θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της, αλλά ανέφερε ότι θα εισηγηθεί την εκταμίευση των χρημάτων που αναλογούν στο Ταμείο από την επόμενη δόση, μόνο αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς το Πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων.

Όπως διευκρίνισε στη συνέχεια ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων του Eurogroup, Τόμας Βίζερ, το πρόγραμμα επαναγοράς θα ξεκινήσει άμεσα και θα καλυφθεί από υπάρχοντα χρήματα του προγράμματος, όχι νέα.

Το παρασκήνιο που οδήγησε στο συμβιβασμό

Η χθεσινή συνεδρίαση, παρότι ξεκίνησε με αισιόδοξες δηλώσεις και εκτιμήσεις, στην πορεία άρχισε να δυσκολεύει και να εξελίσσεται σε άγρια κόντρα μεταξύ της κας Λαγκάρντ και του Γερμανού υπουργού Οικονομικών, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Η επικεφαλής του διεθνούς οργανισμού απέρριπτε τη μία μετά την άλλη τις προτάσεις που παρουσίαζαν οι Ευρωπαίοι εταίροι, γιατί αυτές δεν οδηγούσαν στη μείωση του δημόσιου χρέους κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες ή περίπου 40 δισ. ευρώ.

Και δεν οδηγούσαν στο παραπάνω ποσό, γιατί ορισμένοι υπουργοί, όπως ο κ. Σόιμπλε και οι ομόλογοί του, της Φινλανδίας και της Ολλανδίας, έθεταν συνεχώς το θέμα του κόστους που θα είχε για τις χώρες τους κάθε συνιστώσα της συμφωνίας που παρουσιαζόταν από τον πρόεδρο του Εurogroup, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

Έγιναν αλλεπάλληλες συναντήσεις εκτός αίθουσας μεταξύ του κ. Γιούνκερ και του Γερμανού υπουργού, επειδή ο κ. Σόιμπλε εκνευρίστηκε από τις διαρροές που γίνονταν από άλλους υπουργούς μέσω… twitter, με αποτέλεσμα να πληροφορούνται οι δημοσιογράφοι για την εξέλιξη της διαπραγμάτευσης. Ωστόσο, μέχρι αργά τη νύχτα, δεν είχε βρεθεί λύση.

Οι Γερμανοί επιχείρησαν, κάποια στιγμή, να «σαλαμοποιήσουν» τις αποφάσεις, προτείνοντας να αφήσουν ορισμένες για την επόμενη τακτική συνεδρίαση του Εurogroup, στις 3 Δεκεμβρίου. Η απόπειρα αυτή προσέκρουσε στην άρνηση της κας Λαγκάρντ, ενώ και ο κ. Γιούνκερ ζητούσε συνολική απόφαση σε αυτή τη συνεδρίαση, ωστόσο το Βερολίνο επέμενε.

Η επικεφαλής του ΔΝΤ ζητούσε από τους Ευρωπαίους πρώτα να αποφασίσουν τα μέτρα και μετά θα εξετάσει το αίτημά τους για μια μετακίνηση του διεθνούς οργανισμού από την αρχική του θέση, ώστε να βρεθεί ο κοινός τόπος που θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους.

Οι διαφωνίες μεταξύ των εταίρων αφορούσαν σχεδόν όλες τις συνιστώσες της απόφασης και η αιτία ήταν το κόστος. Όπως ανέφερε Ευρωπαίος διπλωμάτης, στο «τραπέζι» βρέθηκαν, κάποια στιγμή, 10 συνδυασμένα μέτρα, με στόχο να βρεθούν τα 40 δισ. ευρώ.

Αυστηροί οι όροι χορήγησης

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Eurogroup, αναφέρεται ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης είναι διατεθειμένα και για την περαιτέρω μείωση των επιτοκίων στα διακρατικά δάνεια που έχει λάβει η Ελλάδα, όταν η χώρα μας επιτύχει το ποσοστό πρωτογενούς πλεονάσματος που προβλέπεται στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα. Στόχος, όπως προκύπτει από τη σχετική ανακοίνωση του ΔΝΤ, είναι να μειωθεί το ελληνικό χρέος «πολύ κάτω» από το 110% του ΑΕΠ το 2022.

Το πρόγραμμα συνοδεύεται από αυστηρούς όρους παρακολούθησης του προϋπολογισμού και των ιδιωτικοποιήσεων από ειδική ομάδα, ενώ ειδική μνεία γίνεται στη λειτουργία των ρητρών αυτόματης δημοσιονομικής διόρθωσης, όταν υπάρχουν αποκλίσεις στην εκτέλεση του προϋπολογισμού ή την προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων. Ο πρόεδρος του EFSF, Κλάους Ρέγκλινγκ, δήλωσε ότι το Ταμείο θα παρακολουθεί τον ελληνικό ειδικό λογαριασμό και πως η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει πριν και μετά, για την κίνηση του λογαριασμού.

Παράλληλα, για την καταβολή του δεύτερου τμήματος της δόσης, που θα γίνει στο πρώτο τρίμηνο του 2013, ο επίτροπος Ολι Ρεν δήλωσε ότι το ποσό θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις, ανάλογα με την πορεία εφαρμογής των μέτρων και των δεσμεύσεων. Στα «προαπαιτούμενα» εντάχθηκε και η φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιανουάριο.

Οι δηλώσεις των Κυβερνόντων

«Όλα πήγαν καλά. Το παλέψαμε οι Έλληνες, όλοι μαζί, και αύριο ξεκινάει μια καινούργια μέρα για όλους τους Έλληνες. Αύριο θα έχουμε περισσότερα να πούμε με λεπτομέρειες», δήλωσε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς τα ξημερώματα και επικοινώνησε με τους πολιτικούς αρχηγούς που στηρίζουν την κυβέρνηση.

«Η σημερινή απόφαση του Eurogroup και του ΔΝΤ είναι σημαντική διότι κρατά την Ελλάδα στο ευρώ, της δίνει σημαντική ευκαιρία να βγει από το φαύλο κύκλο της ύφεσης και της υπερχρέωσης και συμβάλει στη μείωση του χρέους της», είπε ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας.

Υπογράμμισε ακόμη ότι η σημερινή απόφαση απελευθερώνει πόρους μέσω της μείωσης των επιτοκίων των δανείων που έχει συνάψει η Ελλάδα με τις χώρες της ευρωζώνης και με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

«H Ελλάδα είναι πλέον χώρα που δανείζεται με πολύ χαμηλά επιτόκια σε σχέση με άλλες χώρες στην ευρωζώνη», πρόσθεσε.

Eυ. Βενιζέλος: Nέα αφετηρία

«Το πλαίσιο που διαμορφώθηκε στο Eurogroup είναι η νέα αφετηρία που χρειάζεται η χώρα μετά από εννέα μήνες αναμονής», δήλωσε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ο Ευάγγελος Βενιζέλος και πρόσθεσε:

«Οι λεπτομέρειες έχουν τη σημασία τους, το κρίσιμο όμως είναι η μεγάλη εικόνα. Και αυτή είναι αναμφίβολα θετική χάρις στις σκληρές θυσίες του ελληνικού λαού. Σε εμάς, τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, εναπόκειται τώρα να αξιοποιήσουμε το πλαίσιο αυτό και να οργανώσουμε τις εσωτερικές προϋποθέσεις της εθνικής ανάκαμψης».

Φ. Κουβέλης: Αποφασιστικό βήμα για την παραμονή στο ευρώ

Τη συμφωνία Ε.Ε. και ΔΝΤ υποδέχθηκε θετικά και ο Φώτης Κουβέλης. «Οι αποφάσεις του Eurogroup, με τη συνέχιση της χρηματοδότησης και τη μείωση των επιβαρύνσεων του χρέους, συνιστούν αποφασιστικό βήμα για την παραμονή της χώρας στο ευρώ», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ.

Παρατηρεί πάντως πως σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν να γίνουν πολλά ακόμη για την αντιμετώπιση της κρίσης, συμπληρώνοντας πως και η Ελλάδα πρέπει να συμμετέχει ουσιαστικά σε αυτή τη διαδικασία.

«Η χώρα μας πρέπει να συνεχίσει τη μεγάλη προσπάθεια για τη σταθεροποίηση και την ανάκαμψη, με ανασυγκρότηση του δημόσιου τομέα, προώθηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της ύφεσης και δημιουργία ενός δικτύου κοινωνικής υποστήριξης», καταλήγει ο κ. Κουβέλης.