Η εγκύκλιος για τις απολύσεις!

Εκδόθηκε η εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τις απολύσεις (διαθεσιμότητα sic) στο Δημόσιο. Πρώτα θύματα στις ανθρωποθυσίες που επέβαλλε η Τρόικα και αποδέχθηκε το Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι εργαζόμενοι με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου,  με ειδικότητες : Διοικητικού, Διοικητικού – Λογιστικού, Διοικητικού – Οικονομικού, Διοικητικών Γραμματέων.

Τι προβλέπεται:

1. Αφορά όσους υπηρετούν σε υπηρεσίες κεντρικές και περιφερειακές του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Οργανισμών Τ.Α. (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. Οι ειδικότητες που «εκτελούνται» είναι : Διοικητικού , Διοικητικού – Λογιστικού, Διοικητικού – Οικονομικού, Διοικητικών Γραμματέων.

2. Εντάσσονται στη ρύθμιση όσοι δεν έχουν προσληφθεί:

– Με διαγωνισμό ή με διαδικασία επιλογής σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής (ΑΣΕΠ).

– Με άλλες διαδικασίες επιβολής που περιβάλλονται από αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας, όπως π.χ. δημόσια ανακοίνωση -προκήρυξη θέσεων με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια.

– Με ειδικές διατάξεις (ν. 1648/1986, ν. 3448/2006 κ.τ.λ. (αφορά ειδικές κατηγορίες ευπαθών ομάδων.

Η ρύθμιση ΔΕΝ ισχύει:

– Για τους μόνιμους υπαλλήλους, ανεξαρτήτων κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας

– Για τους ΙΔΑΧ οι οποίοι ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΥΕ. ( Οι ΥΕ προβλέποταν στο προσχέδιο αλλά αποσύρθηκαν γιατί θα έμεναν οι «επίσημοι» χωρίς … οδηγούς)

– Για τους υπαλλήλους ΙΔΑΧ, κατηγορίας ΔΕ , με ειδικότητες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις προηγούμενες.

Για την εφαρμογή της ρύθμισης απαιτείται ο αριθμός των υπαλλήλων που εντάσσονται σε αυτή:

– Να είναι τουλάχιστον 10 ανά υπηρεσία ή φορέα ή περισσότεροι

– Να μην ξεπερνά το 25% του συνολικού αριθμού των τακτικών υπαλλήλων των παραπάνω κλάδων της υπηρεσίας ή του φορέα. Για το συνολικό αριθμό υπολογίζεται το σύνολο των μόνιμων και ΙΔΑΧ υπαλλήλων όλων των ειδικοτήτων ( Αυτό είναι κουφό: Αν δηλαδή σε μια υπηρεσία ο αριθμός των υπαλλήλων των ειδικοτήτων αυτών είναι περισσότερος του 25%, δεν πειράζονται!)

– Να μην ξεπερνά  το 10% του συνόλου του τακτικού προσωπικού που υπηρετεί στη υπηρεσία ή το φορέα.

Εξαιρούνται οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε :

Φορείς ασφάλισης και κοινωνικής φροντίδας

Στον ΟΑΕΔ, στα νοσοκομεία , στη Γ.Γ. Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας, στην οποία ανήκουν τα Μουσεία της χώρας….

Καλώς ήλθατε στην Ελλάδα των ανθρωποθυσιών!

Και δυστυχώς θα υπάρξει και συνέχεια….

Υπό παραίτηση ο Μανιτάκης που δεν συναινεί σε απολύσεις

Την πρόθεσή του να παραιτηθεί έχει εκφράσει ο υπουργός Εσωτερικών κ. Αντ. Μανιτάκης σε περίπτωση που η Τρόικα παραμείνει άκαμπτη στην απαίτησή της για απολύσεις στο Δημόσιο και την άρνησή της να συζητήσει οποιαδήποτε εναλλακτική λύση που σχετίζεται με τον εκσυγχρονισμό του Κράτους.

Ο κ. Μανιτάκης συναντήθηκε το πρωί της Τρίτης με τον πρωθυπουργό κ. Αντ. Σαμαρά, κατά τη διάρκεια της οποίας του είπε ότι απορρίπτει όχι μόνο το ενδεχόμενο απολύσεων, αλλά επίσης και περικοπών, καθώς και αυτό της διάλυσης οργανισμών.

Δυσαρεστημένος από την επιμονή της Τρόικας στο ζήτημα των απολύσεων στο Δημόσιο φέρεται και ο υπουργός Οικονομικών κ. Ι. Στουρνάρας, ο οποίος δεν κατανοεί τον λόγο για τον οποίον πρέπει να παρθεί ένα τέτοιο μέτρο τη στιγμή που η αναλογία 1/10 στη σχέση προσλήψεων – αποχωρήσεων εξασφαλίζει τη μείωση του δημοσίου τομέα στον βαθμό που έχει ζητηθεί. Μάλιστα ο κ. Ι. Στουρνάρας θεωρεί ότι ένα τέτοιο μέτρο θα έπληττε τη συνοχή της κυβέρνησης ακόμα περισσότερο, πέραν του ενδεχομένου παραίτησης του κ. Μανιτάκη.