Σφιχτός κορσές το Παρατηρητήριο στα οικονομικά των Δήμων

O υπουργός Εσωτερικών κ. Στυλιανίδης ταξινόμησε σε τρεις κατηγορίες τους Δήμους που είναι ασυνεπείς σε ότι αφορά την κατάρτιση και την έγκριση του προϋπολογισμού τους, κάνοντας ειδική αναφορά σε κάθε μία κατηγορία.

Τους ταξινόμησε σε αυτούς που αντιμετωπίζουν αντικειμενικό πρόβλημα και έκανε ειδική αναφορά σε κάποιους νησιωτικούς Δήμους, στους άλλους που έχουν πολιτικό πρόβλημα δηλαδή υπάρχει σύγκρουση ακόμη και στην πλειοψηφία για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και η τρίτη και τελευταία κατηγορία είναι οι ασυνεπείς.

Όπως τουλάχιστον υπογράμμισε τη χθεσινή μέρα ο ίδιος ο υπουργός Εσωτερικών προβλέπονται από περικοπές θεσμοθετημένων πόρων μέχρι τη νομοθετική ρύθμιση συμπληρώνοντας την πρόβλεψη που υπήρχε στο παρελθόν. «Σε περίπτωση που δε στείλουν προϋπολογισμό θα τους κοπούν ΚΑΠ» τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών απαντώντας σε σχετικό ερώτημα ενώ παράλληλα αναγνώρισε πως «αν οι συγκεκριμένοι Δήμοι δεν καταφέρουν να φτιάξουν προϋπολογισμούς, τότε θα κατατεθεί νομοθετική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία θα προχωρήσουν στην εκτέλεση του προϋπολογισμού του περσινού έτους μειωμένου κατά ένα ποσοστό».

Να σημειώσουμε ότι στο παρελθόν υπήρχαν διατάξεις υποχρεωτικού δικαίου για τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή αν δεν υπήρχε δυνατότητα κατάρτισης προϋπολογισμών από την πλευρά των δημοτικών συμβουλίων.

Τώρα λοιπόν το υπουργείο σκέπτεται να επαναφέρει στο προσκήνιο τέτοιες διατάξεις έτσι ώστε να μην υπάρχει φορέας που δεν θα μπορεί να συντάξει προϋπολογισμό. Από την άλλη πλευρά οι περικοπές σε ΚΑΠ θα πρέπει να θεωρούνται δεδομένες από τη στιγμή που χθες τέθηκε σε εφαρμογή το Παρατηρητήριο των ΟΤΑ που θα παρακολουθεί τα οικονομικά της αυτοδιοίκησης και θα παρεμβαίνει μέσα σε ένα αυστηρό πλαίσιο για την διαμόρφωση των προϋπολογισμών των Δήμων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το ίδιο το Παρατηρητήριο δημιουργεί ένα ασφυκτικό κλοιό συνδιαχείρισης μέσων και πόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης και παρεμβαίνει με υποχρεωτικές διατάξεις σε κάθε κατεύθυνση έτσι ώστε να διορθώνει τις οποιεσδήποτε αποκλίσεις. Τα οικονομικά στοιχεία της τοπικής αυτοδιοίκησης μαζί με συγκεκριμένους στόχους που έχουν τεθεί κάθε μήνα πηγαίνουν στο Παρατηρητήριο, όπως επίσης πηγαίνουν καταστάσεις για κάθε τρίμηνο.

Ήδη από χθες έχει εγκαινιαστεί η λειτουργία του Κόμβου Διαλειτουργικότητας των οικονομικών στοιχείων των ΟΤΑ, στο πλαίσιο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Απώτερος στόχος είναι η ορθή δημοσιονομική διαχείριση των Δήμων και των νομικών τους προσώπων, η διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους και η παροχή οδηγιών για βελτιωτικές παρεμβάσεις στους Δήμους που παρουσιάζουν πρόβλημα διευκρινίστηκε τη χθεσινή μέρα από την πλευρά της ηγεσίας του υπουργείου Εσωτερικών ενώ όπως τόνισε ο υπ. Εσωτερικών, Ευρ. Στυλιανίδης, το Παρατηρητήριο αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τη διαβούλευση όσον αφορά την κατάρτιση και υλοποίηση ρεαλιστικών προϋπολογισμών. «Πρέπει να γίνει σαφές ότι το Παρατηρητήριο λειτουργεί ως μηχανισμός στήριξης της αυτοτέλειας των Δήμων» είπε, ενώ το μέλος της Επιτροπής Παρατηρητηρίου και σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Γεωργία Μαραγκού τόνισε ότι «η υπαγωγή ενός Δήμου σε πρόγραμμα εξυγίανσης θα αποτελέσει το ύστατο καταφύγιο», αφού θα έχουν αποτύχει όλες οι προσπάθειες για ισοσκέλιση του προϋπολογισμού.

Στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας θα συγκεντρώνονται λεπτομερώς και θα αναλύονται όλα τα οικονομικά στοιχεία και των 325 Δήμων της χώρας. Ήδη έχει καταχωρισθεί το 70% των στοιχείων και η συγκέντρωση του υπόλοιπου 30% προχωρά με γοργούς ρυθμούς. Αφού ολοκληρωθεί η διαλειτουργικότητα όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία των Δήμων, θα ακολουθήσει η ένταξη των οικονομικών στοιχείων των νομικών προσώπων των Δήμων.

Όπως ανακοινώθηκε, έως τα τέλη Ιουνίου θα υπάρχει η πρώτη ολοκληρωμένη εικόνα.

Το Παρατηρητήριο θα παρακολουθεί την εκτέλεση των εγκεκριμένων προϋπολογισμών. Στην περίπτωση που ένας Δήμος παρουσιάσει έναν μήνα απόκλιση κατά 10%, θα κληθεί από το Παρατηρητήριο για διαβούλευση και θα του υποδειχθούν τρόποι απάλειψης της απόκλισης. Εάν ένας Δήμος παρουσιάσει απόκλιση για ένα εξάμηνο και πάλι θα γίνουν προσπάθειες να εξευρεθεί λύση, αλλά εάν αυτό σταθεί αδύνατο τότε θα ενεργοποιηθούν τα αυστηρά μέτρα που προβλέπει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Όπως σημείωσε ο κ. Στυλιανίδης, «το υπουργείο θα ελέγχει τη συνέπεια στον προϋπολογισμό για να μη δημιουργηθούν χρέη στο κεντρικό κράτος».

Για το 2013, το υπουργείο Εσωτερικών έχει δεσμευθεί για εξοικονόμηση 175 εκατ. ευρώ από τους ΟΤΑ.

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην ίδια κατεύθυνση έχουν ενταχθεί και οι Περιφέρειες ενώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι περισσότεροι Δήμοι προσπαθούν να παρακολουθήσουν αυτού του είδους τις εξελίξεις ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις μηνιαίες αποστολές των στοιχείων που γίνεται και μετά περιμένουν να δουν τις αξιολογήσεις από την πλευρά του Παρατηρητηρίου για τις οποιεσδήποτε κινήσεις βελτίωσης.