Αλλάζουν οι διοικητές των Νοσοκομείων

Το υπουργείο ξεκινά τη διαδικασία επιλογής νέων διοικητών και αναπληρωτών διοικητών στο σύνολο των θέσεων σε όλη τη χώρα και ουσιαστικά τερματίζει τη θητεία όλων εκείνων που είχαν τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν δυνατότητα να καταθέσουν εκ νέου εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβάλλοντας τα σχετικά στοιχεία και οι υφιστάμενοι διοικητές αλλά από κει και μετά αρχίζει να αναπτύσσεται ένα διαφορετικό τοπίο, καθώς πολλά πράγματα αλλάζουν.

Εκείνο που είναι σημαντικό σε ότι αφορά την πρόσκληση είναι ότι ο καθένας υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει υποψηφιότητα μόνο σε μια υγειονομική περιφέρεια και μόνο για μια θέση διοικητή ή αναπληρωτή διοικητή. Αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά ένα μεγάλο μέρος υποψηφιοτήτων ουσιαστικά αποθαρρύνεται, καθώς πρόκειται για σύστημα «λοταρία» αφού δεν ξέρει κανείς για που θα πρέπει να εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Ένα δεύτερο στοιχείο που εισάγεται για άλλη μια φορά είναι ότι αυτοί που θα οριστούν διοικητές ή αναπληρωτές διοικητές δεν πρόκειται να οριστούν εντός των ορίων του νομού της εντοπιότητάς τους. Δηλαδή με άλλα λόγια τίθεται θέμα εντοπιότητας γεγονός το οποίο σημαίνει ότι θα έχουμε αλλαγές σε αρκετά νοσοκομεία.

Για παράδειγμα το Νοσοκομείο Λάρισας αλλάζει Διοικητή καθώς υπάρχει θέμα εντοπιότητας. Παρόμοια συμβαίνουν και σε άλλα νοσοκομεία γεγονός το οποίο σημαίνει ότι θα έχουμε μια συνολική ανακατάταξη που σε κάθε περίπτωση κανείς δεν μπορεί να προβλέψει ποιες ακριβώς θα είναι οι εξελίξεις.

Ένα τρίτο στοιχείο το οποίο προβλέπεται στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι ότι ειδική επιτροπή με την αξιολόγηση του συνόλου των στοιχείων που θα υποβληθούν θα καταρτίσει πίνακες ανά υγειονομική περιφέρεια. Αυτός ο τελικός κατάλογος προβλέπεται στη σχετική προκήρυξη ότι θα περιλαμβάνει σε αύξουσα σειρά διπλάσιο αριθμό από τον αριθμό των υφιστάμενων θέσεων που θα πρέπει να καλυφθούν. Παράλληλα εκείνο το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι αυτή η διαδικασία θα τρέξει μέσα σε πολύ σύντομο χρόνο αφού δίνεται προθεσμία κατάθεσης ενδιαφέροντος μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία έως 27 Μαρτίου, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι το πολύ το πρώτο 20ημερο του Απριλίου θα έχει ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη διαδικασία και θα έχουν καταρτισθεί οι σχετικοί κατάλογοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι την τελευταία στιγμή παίχτηκε το σενάριο να μην περιληφθούν μέσα σ’ αυτές τις ανακατατάξεις οι διοικητές οι οποίοι είχαν αναλάβει το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο τέθηκε θέμα στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου η οποία προχώρησε ένα βήμα επιπλέον επιχειρώντας μια συνολική ανακατανομή του προσωπικού σύμφωνα με τις προβλέψεις της καινούργιας νομοθεσίας.

Εκείνο το οποίο επίσης προκύπτει είναι ότι εκφράζονται αμφιβολίες για τη νομιμότητα συγκρότησης της επιτροπής ιδιαίτερα σε ότι αφορά τα δύο μέλη της που είναι εκπρόσωπος της ΓΣΕΒΕΕ και καθηγητής της ιατρικής σχολής. Ωστόσο δεν υπήρξε σχόλιο από την πλευρά του υπουργείου.

Σε ότι αφορά τα βασικά στοιχεία απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή να κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών ιδρύματος του εξωτερικού ενώ διευκρινίζεται ότι θα συνεκτιμηθούν μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, με έμφαση στη διοίκηση, τα οικονομικά, την πληροφορική, όπως θα συνεκτιμηθεί και η εμπειρία διοίκησης, με έμφαση στις μονάδες υγείας και η γενικότερη επαγγελματική και κοινωνική αναγνώριση.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου η επιτροπή που θα αξιολογήσει όλες τις υποψηφιότητες για τους 87 διοικητές και 93 αναπληρωτές σε όλη τη χώρα και ανά υγειονομική περιφέρεια θα αποτελείται από τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Υγείας, Πελ. Καλλίρη τον πρόεδρο του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, Παν. Σκανδαλάκη, τον καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Αθ. Παπαβασιλείου, από τον εκπρόσωπο του ΑΣΕΠ Γ. Καπερώνη-τον οποίο όρισε εγγράφως ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ- και έναν εκπρόσωπο της αγοράς – θεσμικό εκπρόσωπο, ο οποίος δεν πρέπει να έχει σχέση με τον τομέα της υγείας -τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ, Δ. Ασημακόπουλο.

Τώρα αν ισχύσουν αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης ή μοιρασιά με βάση τη συμφωνία των κομμάτων της Κυβέρνησης αυτό είναι κάτι που μένει να αποδειχθεί.