Δήμοι , Μεσοπρόθεσμο και Μνημόνιο!

αρχείο λήψηςΤρίβουν τα μάτια τους οι αιρετοί με τις κωδικοποιημένες αλλαγές του μνημονίου που ανακοίνωσε η ΚΕΔΕ

Σε κωδικοποίηση των αλλαγών που επιφέρει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση η ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου (Ν.4093/2012) προχώρησε η νομική υπηρεσία της ΚΕΔΕ.

Οι αλλαγές αυτές αφορούν τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα, θέματα χορηγίας των αιρετών, μισθολογικές αλλαγές για υπαλλήλους και αιρετούς, μείωση συμβούλων και συνεργατών αιρετών των ΟΤΑ, αναστολή προσλήψεων και διορισμών, διαθεσιμότητα δημοτικών υπαλλήλων και την εισαγωγή του θεσμού της Επιτροπείας για τους δήμους που υπερβαίνουν τους προϋπολογισμούς τους.

Ειδικά η διαθεσιμότητα των υπαλλήλων και ο θεσμός της Επιτροπείας, θα είναι από τα κύρια θέματα που θα απασχολήσουν το έκτακτο συνέδριο της ΚΕΔΕ την ερχόμενη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου.

Ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά, θέματα χορηγιών αιρετών

Σε ότι αφορά τα ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά δικαιώματα και τις χορηγίες των αιρετών, ορίζεται ότι η ασφάλιση για κύρια σύνταξη, πρόσθετη ασφάλιση και υγειονομική περίθαλψη γίνεται στους φορείς όπου ασφαλίζονταν πριν την εκλογή τους στα αξιώματα αυτά και ο χρόνος της θητείας τους λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς αυτούς.

Τα χρόνια ως αιρετού οργάνου σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, δεν χρησιμεύουν για τη θεμελίωση ή την προσαύξηση σύνταξης αιρετού οργάνου.

Σε περίπτωση λήψης αποδοχών από οργανική θέση στο Δημόσιο, η χορηγία από τη θέση του αιρετού οργάνου περιορίζεται κατά 70%. Επίσης, μειωμένες κατά 70% είναι οι αντιμισθίες αιρετών οργάνων σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, εφόσον είναι συνταξιούχοι του Δημοσίου. Στις παραπάνω διατάξεις συμπεριλαμβάνονται οι αντιδήμαρχοι. Εξαιρούνται οι δήμαρχοι.

Οι συντάξεις των αιρετών οργάνων, που λαμβάνουν και δεύτερη κύρια σύνταξη από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το Δημόσιο, μειώνονται κατά 20%. Εάν λαμβάνουν και τρίτη σύνταξη μειώνονται κατά 30%.

Για τα αιρετά όργανα που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα (συμπλήρωση 4 ή 8 ετών κατά περίπτωση) από την 01.01.2013, το όριο συνταξιοδότησης αυξάνεται από το 65ο στο 67ο έτος.

Εάν το συνολικό ποσό των συντάξεων, συμπεριλαμβανομένων επικουρικών και μερισμάτων κυμαίνεται μεταξύ 2.000- 3.000 ευρώ μηνιαίως, μειώνεται κατά 15%, ενώ αν το συνολικό ποσό υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ μειώνεται κατά 20%.

Μείωση ειδικών συμβούλων και συνεργατών αιρετών ΟΤΑ

Οι θέσεις ειδικών συνεργατών, επιστημονικών συνεργατών και ειδικών συμβούλων ορίζονται όταν στον δήμο υπάρχουν δυο αντιδήμαρχοι και φθάνουν τις οκτώ θέσεις στους δήμους με 13 αντιδημάρχους. Οι δήμοι με πληθυσμό άνω των 150.000 κατοίκων διατηρούν τον αριθμό ειδικών συμβούλων ή συνεργατών που προβλέπεται από τον Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων -δηλ. έναν σύμβουλο για κάθε θέση αντιδημάρχου. Καταργούνται οι θέσεις μετακλητών ιδιαιτέρων γραμματέων δημάρχων. Οι συμβάσεις ειδικών συνεργατών, ειδικών συμβούλων, ειδικών επιστημόνων και δημοσιογράφων, των οποίων οι θέσεις καταργούνται, λύονται αυτοδικαίως και αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο.

Προσωπικό ΟΤΑ

Οι προσλήψεις και οι διορισμοί του μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, αναστέλλονται έως την 31.12.2016. Εξαιρούνται οι προσλήψεις και οι διορισμοί τακτικού προσωπικού σε νησιωτικούς δήμους.

Παύονται οι υπάλληλοι που έχουν παραπεμφθεί αμετακλήτως ενώπιον δικαστηρίου για κακούργημα ή για τα αδικήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής και στην υπηρεσία), απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, καταπίεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ

Σκοπός είναι η συνεχής παρακολούθηση σε μηνιαία βάση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων.

Στόχος είναι η επίτευξη ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Εφόσον, η εκτέλεση του προϋπολογισμού ενός ΟΤΑ παρουσιάζει απόκλιση, το Παρατηρητήριο αποστέλλει επισημάνσεις στο δήμο. Εάν η απόκλιση συνεχισθεί και διαπιστωθεί ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι επισημάνσεις, ο δήμος υπάγεται υποχρεωτικά σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Εξυγίανσης περιλαμβάνεται και το μέτρο της αύξησης των ιδίων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές. Περιλαμβάνεται αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τα ακίνητα που βρίσκονται στην εδαφική περιφέρεια του δήμου σε ποσοστό μέχρι και 3‰ και επιβολή του τέλους υποχρεωτικά από τον δήμο μέχρι την οικονομική εξυγίανσή του. Ομοίως, προβλέπεται αύξηση του συντελεστή επιβολής του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων από 0,5% μέχρι και 2%.

Ρύθμιση αποπληρωμής δανείων

Η διάρκεια αποπληρωμής των δανείων επιμηκύνεται έως οκτώ χρόνια από τη λήξη της δανειακής σύμβασης, όπως αυτή ισχύει σήμερα.

Επίσης, χορηγείται περίοδος χάριτος διάρκειας έως τρία χρόνια εντός της οποίας καταβάλλονται μόνο τόκοι, με μειωμένο το επιτόκιο των δανείων κατά την περίοδο χάριτος, κατά μισή (0,5) ποσοστιαία μονάδα.

 

Πικρά διδάγματα…

ellas-argentinaΓια λόγους που άπτονται της δύστυχης μοίρας των λαών, τα κράτη εντός των οποίων ζουν πλήττονται από τον τυφώνα του δημόσιου χρέους, συχνά γίνεται σύγκριση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αργεντινή.

Οι διαφορές στις δύο περιπτώσεις είναι μεγάλες, ωστόσο υπάρχει κάτι δυνητικά κοινό.

Η χρεοκοπία της λατινοαμερικανικής χώρας το 2001 και η πιθανότητα να εμπλακεί το «μαύρο πρόβατο» της ευρωζώνης σ’ ένα αντίστοιχα απεχθές σενάριο.

Τώρα μάλιστα που τα ελληνικά χρεόγραφα εμπλέκονται σε μια νέα διαδικασία ανταλλαγής, με ορίζοντα τις 13/12, καλό είναι να ρίξουμε μια ματιά στα όσα συμβαίνουν στην πολύπαθη χώρα του νότιου ημισφαιρίου της γης.

Πριν λίγες μέρες λοιπόν αμερικανικό δικαστήριο αποφάσισε πως η Αργεντινή οφείλει να πληρώσει ως τα μέσα Δεκέμβρη ποσό της τάξης του 1,3 δις δολαρίων σε κερδοσκοπικά κεφάλαια, τα πολιτογραφημένα ως «hedge funds». Πρόκειται για κατόχους αργεντίνικων ομολόγων που είχαν αρνηθεί να συμμετάσχουν στην ανταλλαγή με νέα, ύστερα από την άτακτη χρεοκοπία προ ενδεκαετίας. Εκείνοι προσέφυγαν σε αμερικανικό δικαστήριο –που κρίνει βάσει του αγγλοσαξονικού δικαίου, όπως ισχύει και στην ελληνική περίπτωση, με ρητή αναφορά στην δανειακή σύμβαση- και πήραν την απόφαση που επιθυμούσαν.

Είναι γνωστό άλλωστε πως το συγκεκριμένο δίκαιο κατοχυρώνει και προτάσσει τα συμφέροντα των δανειστών. Μόλις λίγες ώρες μετά την απόφαση ο οίκος αξιολόγησης «Fitch» (κατά σύμπτωση αμερικανικός) υποβάθμισε τα ομόλογα της Αργεντινής στην κατηγορία «σκουπίδια», επιφέροντας αποφασιστικό πλήγμα στην οικονομία της χώρας. Αποτελεί κοινό μυστικό η διασύνδεση «αρπακτικών κεφαλαίων» (με το προσωνύμιο «κοράκια») τόσο με παράγοντες του Δ.Ν.Τ όσο και με τους οίκους αξιολόγησης. Ένα δίκτυο παγκοσμιοποιημένων συμφερόντων που υπερασπίζεται τα ιερά και τα όσια των χρηματοπιστωτικών κεφαλαίων και θεωρεί τις αξιώσεις των όποιων δανειστών ως θέσφατα.

Πάντως χθες η κυβέρνηση της Αργεντινής κέρδισε την έφεση που κατέθεσε ώστε να μην πληρώσει άμεσα τα ποσά που της ζητούνται.

Επιστρέφοντας στα καθ’ ημάς ας θυμηθούμε πως υπάρχει μπροστά μας μια νέα διαδικασία ανταλλαγής («κουρέματος») των ελληνικών ομολόγων. Σε αντίθεση με την πρόσφατη (του περασμένου Μάρτη) δεν είναι υποχρεωτική, αλλά σε εθελοντική βάση.

Φυσικά η ασπίδα προστασίας είναι αξιόπιστη, δεδομένου ότι έχει εξασφαλισθεί η συμμετοχή του Δ.Ν.Τ και της Ε.Κ.Τ στ’ όλο εγχείρημα. Ωστόσο απομένει να φανεί η συμπεριφορά κάποιων κεφαλαίων (ο όρος κερδοσκοπικά αποτελεί πλεονασμό), αν συμμορφωθούν με το γενικό πλαίσιο ή αν επιχειρήσουν να το αποσταθεροποιήσουν.

Το συμπέρασμα πάντως είναι απογοητευτικό, σε κάθε περίπτωση. Μιας και το επίπεδο ζωής δισεκατομμυρίων ανθρώπων στον πλανήτη εξαρτάται από την συμπεριφορά ενός παγκοσμιοποιημένου λόμπυ, που νέμεται πόρους ιλιγγιωδών διαστάσεων και αποφασίζει κατά το δοκούν.

Μια χρηματοπιστωτική ολιγαρχία, η οποία έχει την ισχύ –απότοκη των μετασχηματισμών στις σχέσεις ανάμεσα στο κεφάλαιο και το χρήμα που συντελέστηκαν τις δύο τελευταίες δεκαετίες κυρίως- να ελέγχει τις τύχες της οικουμένης.

Αυτό αποτελεί και το πιο πικρό δίδαγμα των ημερών μας.

Ο «γκουρού» της πολιτικής σκέψης!

pagkalos2Διάβασα ότι ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Θεόδωρος Πάγκαλος, σε επιστολή που απέστειλε προς τον πρόεδρο του Κινήματος, Ευάγγελο Βενιζέλο εξέφρασε τη λύπη του για τα αποτελέσματα των πρόσφατων δημοσκοπήσεων που αφορούν στο ΠΑΣΟΚ.

Είπε επίσης ότι το ΠΑΣΟΚ δεν εκφράζει πλέον τον κοινωνικό χώρο της Κεντροαριστεράς .

Ο κ. Πάγκαλος εντοπίζει τις αιτίες της υποχώρησης των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ στις «σοβαρές ευθύνες» που έχει, όμως λέει, για την εδραίωση των πελατειακών σχέσεων, στο κόστος «της υπεύθυνης διαχείρισης της κρίσης χρέους που βιώνει η χώρα», καθώς και στην «απραξία των υπουργών μας», την «αδικαιολόγητη άρση στήριξης της κυβέρνησής μας από τους δικούς μας βουλευτές» και την «απουσία διαλόγου, διαδικασιών και προσανατολισμού στο κίνημα μας».

Ωραία!

Προφανώς απ’ ότι καταλαβαίνω δεν βλέπει καμία δική του ευθύνη στην δημοσκοπική κατάπτωση του ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτός δεν είχε καμία σχέση ούτε με την Κυβέρνηση, ούτε με το κόμμα!

Ξεχνά βεβαίως ότι αποτέλεσε ενεργό και κορυφαίο στέλεχος της κυβερνητικής ομάδας που αποφάσισε, χάραξε και υλοποίησε τις πολιτικές που οδήγησαν τη χώρα στη μαζική φτώχεια και στα πολιτικά αδιέξοδα αλλά και το ΠΑΣΟΚ στην πολιτική απαξίωση!

Ξεχνά ότι πρόσβαλε επανειλημμένα με δηλώσεις και χαρακτηρισμούς χιλιάδες εργαζόμενους, ότι προκάλεσε την κοινή λογική με την προσπάθεια να ισοκατανεμηθούν οι ευθύνες για την κατάντια της χώρας ανάμεσα στους πολιτικούς και τον απλό πολίτη. Ότι προσπάθησε να δημιουργήσει ενόχους και συνενόχους, προκειμένου να απαλυνθούν οι τεράστιες πολιτικές του ευθύνες και η αδυναμία του να ασκήσει το ρόλο που είχε αναλάβει!

Θυμήθηκε λέει τις πελατειακές σχέσεις! Γοργά που ήρθε η Άνοιξη!

Ποιος; Ένας εξ αυτών που πάτησε σε αυτές τις λογικές, που λειτούργησε σαν γνήσιο τέκνο του παλαιοκομματισμού και που όχι μόνο διόρισε την κόρη του αλλά επέβαλλε και σαν υποψήφια Δήμαρχο με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ τη σύζυγό του!

Μιλά για την απραξία των Υπουργών; Ποιος;  Αυτός που έχοντας αναλάβει την ευθύνη ευτέλισε τη διαδικασία αντικειμενικής επιλογής στελεχών για την κάλυψη του Δημοσίου και έκανε 1 και πλέον χρόνο να αλλάξει τους διοικητές του ΙΚΑ και των εφοριών!

Αργά θυμήθηκε και την απουσία διαλόγου, διαδικασιών και προσανατολισμού στο κίνημα! Αργά γιατί όσο κατείχε υπουργικούς θώκους η πρακτική του αποθέωνε το διάλογο, οι διαδικασίες ανθούσανε και το κίνημα είχε σταθερό προσανατολισμό  προς τα … δεξιά, δυστυχώς!

Συγκλονιστική και η ανακάλυψη ότι το ΠΑΣΟΚ δεν εκφράζει την Κεντροαριστερά!

Σώπα βρε γκουρού της πολιτικής σκέψης!!!!

Την εξέφραζε να υποθέσω όταν νομοθετούσες διαλύοντας την κοινωνία, όταν έκοβες οριζόντια μισθούς και συντάξεις, όταν εκτόξευες την ανεργία;

Την εξέφραζε όταν στήριζες την Κυβέρνηση Παπαδήμου, όταν στήριζες μεσοπρόθεσμα, μνημόνια και τη λογική της συγκυβέρνησης με το Σαμαρά από τον Ιούνιο του 2011!

Εκτός και αν η υπόκλιση του Πάγκαλου στις «ικανότητες» του Σαμαρά και το κάλεσμα να τον στηρίξουν όλοι, αποτελεί την σύγχρονη μετάφραση των θεωρητικών αναζητήσεων των σύγχρονων σοσιαλιστών!

Ποιος να τον πιστέψει και ποιος να τον πάρει στο σοβαρά σήμερα;