Πράξεις απέναντι στα λόγια

«Η χώρα χρειάζεται ριζοσπαστική σοσιαλδημοκρατία, ένα κόμμα που θα βάλει τα αναγκαία όρια και πλαίσιο. Οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο ΠΑΣΟΚ είναι τεκτονικές, με όρους που θα συμφωνηθούν μετά τις αλλαγές για την αυτοδιάλυσή του και την ανασυγκρότησή του» είπε η πρώην υπουργός, Άννα Διαμαντοπούλου.

Ενδιαφέρουσα η τοποθέτηση σε ενδιαφέροντα πολιτικό χρόνο. Αλλά υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να απαντηθεί, πριν από οτιδήποτε άλλο.

Αν ένα κόμμα χρειάζεται αυτοδιάλυση και χτίσιμο από την αρχή, αυτό πρώτα απ’ όλα σημαίνει ότι ο ιστορικός του ρόλος έχει τερματίσει. Οι ερωτήσεις πολλές. Οι πιο απλές:

Γιατί;

Ποιοι έχουν την ευθύνη;

Αν αυτοί που διαχειρίστηκαν και τα πράγματα του κόμματος αλλά και διαχειρίστηκαν κρίσιμες αποφάσεις από Κυβερνητικές θέσεις στο παρελθόν  θα έχουν ρόλο;

Μπορούν να συμβάλουν;

Γιατί αν η απάντηση είναι θετική αυτόματα προκύπτει το ερώτημα τι ήταν αυτό που τους εμπόδισε όλο το προηγούμενο διάστημα, να λειτουργήσουν με αυτή τη λογική που σήμερα επικαλούνται;

Η επίκληση της ριζοσπαστικής σοσιαλδημοκρατία έχει το δικό της ενδιαφέρον. Θα πρέπει όμως πρώτα να οριστεί. Γιατί η κρίση της σοσιαλδημοκρατία από τα τέλη τη δεκαετία του ’80 στην Ευρώπη , δεν είναι κάτι αόριστο. Αντίθετα είναι πολύ συγκεκριμένοι οι λόγοι που οδήγησαν τους εκφραστές της σοσιαλδημοκρατίας να ταυτιστούν με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και να ανατρέψουν οι ίδιοι το περιεχόμενο αυτού που υποτίθεται πρεσβεύανε.

Καλλιεργηθήκανε συγκεκριμένες πολιτικές αντιλήψεις και εφαρμόστηκαν συγκεκριμένες πολιτικές πρακτικές. Οι προοδευτικές απόψεις υποχώρησαν και στη θέση τους ηγεμόνευσαν λογικές, αντιλήψεις και επιλογές που μεγέθυναν την απόσταση των πράξεων από τα στοιχειώδη προτάγματα της σοσιαλδημοκρατίας.

Όσο λοιπόν οι εν Ελλάδι πρωταγωνιστές δεν θα μπορούν να αποδεχτούν τη συμμετοχή τους σε αυτή την πολιτική διαστροφή, δεν είναι δυνατόν να αποτελέσουν φερέγγυες προτάσεις για το αύριο ενός χώρου, που τα δικά τους αμαρτήματα, πληρώνει σήμερα.

Η συζήτηση που θα ανοίξει – έτσι και αλλιώς – μετά τις εκλογές είναι αναγκαστικά και μια συζήτηση καταλογισμού των πολιτικών ευθυνών σε αυτούς που από κορυφαίες θέσεις ευθύνης, συνυπέγραψαν τον πολιτικό αποπροσανατολισμό του φορέα τους.

Οπότε μικρή σημασία έχουνε τα λόγια, όταν οι πράξεις δίνουνε το στίγμα.