Περικοπή αντιδημάρχων προβλέπει το μνημόνιο

Περικοπές στις θέσεις των Αντιδημάρχων, μειώσεις σε αμοιβές των μελετών στην Περιφέρεια αλλά και απολύσεις ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών περιλαμβάνει το μνημόνιο, το οποίο εγκρίθηκε χθες στη Βουλή.

Έτσι παρά το γεγονός ότι το υπουργείο Εσωτερικών άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να συζητήσει και άλλες εναλλακτικές λύσεις και μόνο το στοιχείο ότι περιλαμβάνονται αυτές οι δεσμεύσεις στα κείμενα του μνημονίου δεν αφήνει πολλά περιθώρια για διαφορετικές σκέψεις.

Οι Δήμαρχοι έφυγαν από το υπουργείο Εσωτερικών την περασμένη Πέμπτη με την αίσθηση ότι κάτι είχαν καταφέρει σε κάποια σημεία, είτε αυτά έχουν σχέση μετά τα 300 εκατομμύρια ευρώ από τη μείωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, είτε αυτά έχουν σχέση με τους Αντιδημάρχους, εν τούτοις από τη στιγμή που περιλαμβάνονται τα συγκεκριμένα μέτρα μέσα στις διατάξεις των επίσημων κειμένων του μνημονίου και μάλιστα για λειτουργίες και για αποφάσεις οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν πριν την εκταμίευση, δεν μένει κανένα περιθώριο για διαφορετικές σκέψεις.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στα κείμενα που εγκρίθηκαν χθες στη Βουλή για το μνημόνιο περιλαμβάνεται αρχικά η περιγραφή ότι από τους κεντρικούς στόχους μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου είναι «η εξάλειψη 550 θέσεων Αντιδημάρχων στην τοπική αυτοδιοίκηση, με ισχύ από το τέλος του Φεβρουαρίου, συμπεριλαμβανομένων και των συσχετιζόμενων θέσεων προσωπικού» όπως τονίζεται.

Οι συγκεκριμένες προβλέψεις έχουν ακριβώς την ίδια βαθμίδα όπως έχουν οι 15.000 απολύσεις στο δημόσιο και η μείωση της δαπάνης για τα φάρμακα. Μάλιστα προσδιορίζει με σαφήνεια στην εξειδίκευση των μέτρων ότι το συγκεκριμένο μέτρο της μείωσης των Αντιδημάρχων και της μείωσης του αριθμού των ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών, ο οποίος εξαρτάται και από τον αριθμό των Αντιδημάρχων, οι αποφάσεις θα πρέπει να είναι άμεσες και τις προσδιορίζει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. Σε κάθε περίπτωση εντάσσει τις συγκεκριμένες επιλογές στην πρώτη κατηγορία των άρθρων αφού σημειώνει πως «πριν την πρώτη εκταμίευση του νέου προγράμματος, η Κυβέρνηση υιοθετεί τα ακόλουθα μέτρα, μέσω ενός συμπληρωματικού προϋπολογισμού και άλλων νομικών πράξεων..» όπως τονίζει για να συμπληρώσει μεταξύ άλλων πως σε αυτά τα μέτρα εντάσσεται και η «ελάττωση του αριθμού των Αντιδημάρχων και του σχετικού προσωπικού με σκοπό την εξοικονόμηση ποσού τουλάχιστον 30 εκατομμυρίων ευρώ».

Κάτω από αυτό το πρίσμα γίνεται φανερό πλέον ότι δεν πρόκειται το υπουργείο Εσωτερικών να αλλάξει τις διατάξεις του νομοσχεδίου που έχει καταθέσει σε ότι αφορά την σχετική μείωση του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι μόνο η μείωση του αριθμού των Αντιδημάρχων κατά 550 αλλά είναι και η μείωση των ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών κατά τον ίδιο αριθμό αφού οι συγκεκριμένες θέσεις έρχονται και εξαρτώνται με τον αριθμό των Αντιδημάρχων.

Νομοθετική πρόβλεψη

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή τις επόμενες μέρες σε Δήμους με πληθυσμό έως 5000 κατοίκους θα ορίζεται ένας Αντιδήμαρχος. Από 5000 έως 20.000 κατοίκους θα ορίζονται δύο Αντιδήμαρχοι. Από 20.000 έως 50.000 θα ορίζονται τρεις Αντιδήμαρχοι και από 50.000 έως 100.000 θα ορίζονται τέσσερις Αντιδήμαρχοι. Για τους Δήμους από 100 έως 200.000 θα ορίζονται 5 Αντιδήμαρχοι και για τους Δήμους πάνω από 200.000 6 Αντιδήμαρχοι.

Παράλληλα προσδιορίζεται ότι ιδιαίτερα για τους Δήμους στους οποίους σημειώνονται πάνω από πέντε έως οκτώ δημοτικές ενότητες προστίθεται ένας ακόμη Αντιδήμαρχος.

Από κει και μετά θα πρέπει να σημειώσουμε πως μεγάλη σφαγή αναμένεται να γίνει και στους ειδικούς συμβούλους και ειδικούς συνεργάτες. Σε κάθε περίπτωση οι συγκεκριμένες θέσεις προσδιορίζονται με βάση τον αριθμό των Αντιδημάρχων με συνέπεια από την ώρα που καταργούνται θέσεις Αντιδημάρχων καταργούνται και θέσεις ειδικών συνεργατών και ειδικών συμβούλων. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα καταγγελθούν συμβάσεις ειδικών συνεργατών και ειδικών συμβούλων, με την εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων της νομοθεσίας.

Οι αλλαγές

Σε ότι αφορά τώρα τα οικονομικά μεγέθη θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι υπάρχουν κάποιες αλλαγές ιδιαίτερα σε ότι αφορά τους Αντιπεριφερειάρχες, τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου και τους περιφερειακούς συμβούλους. Ρητά ορίζεται μέσα στο κείμενο ότι οι Αντιπεριφερειάρχες θα παίρνουν το 75% της αντιμισθίας του Περιφερειάρχη όταν ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου θα φτάνει το 50%. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε αν και δεν αναφέρεται πουθενά ότι από τη στιγμή που η αντιμισθία του Συμπαραστάτη του Πολίτη είναι συνδεδεμένη με εκείνη του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου αυτό σημαίνει ότι μειώνεται η αντιμισθία του στο 50% της αντιμισθίας του Περιφερειάρχη.

Παράλληλα εκείνο το οποίο προβλέπεται σ’ αυττη φάση είναι πως ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος, δηλαδή ο περιφερειακός σύμβουλος στον οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες από τον Περιφερειάρχη, εισπράττει το 30% της αντιμισθίας του Αντιπεριφερειάρχη, δηλαδή το 22,5% της αντιμισθίας του Περιφερειάρχη και το 50% της αντιμισθίας του Πρόεδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Άλλες ρυθμίσεις

Από τις υπόλοιπες ρυθμίσεις εκείνες που ξεχωρίζουν είναι η ρύθμιση που έχει σχέση με τον προσυμβατικό έλεγχο καθώς σύμφωνα με το κείμενο επιβάλλεται έλεγχος σε έργα πάνω από 200.000 € αντί των έργων πάνω από 100.000 € που ισχύει σήμερα. Από τη δική της πλευρά η αυτοδιοίκηση προβάλλει ένα επιχείρημα έτσι ώστε ο έλεγχος να γίνεται σε έργα πάνω από 500.000 € πράγμα το οποίο προς το παρόν τουλάχιστον δεν δείχνει να το αποδέχεται η πολιτική ηγεσία του υπουργείου.

Εξάλλου σε ότι αφορά τις ρυθμίσεις για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι ενισχύονται οι αρμοδιότητες των Δήμων, όπως επίσης διευκρινίζονται και κάποιες άλλες που έχουν σχέση με την Περιφέρεια. Το πλαίσιο γίνεται περισσότερο λειτουργικό και παράλληλα μέσα από το συγκεκριμένο νομοθέτημα καλύπτονται και κάποια κενά για τα οποία δεν υπήρχπρόβλεψη στο νομό κορμό.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετά σημεία από εκείνα που είχε προβάλει η ΚΕΔΕ δεν υιοθετούνται τουλάχιστον προς το παρόν, αφού ορισμένα από αυτά προσκρούουν πάνω σε διατάξεις που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο. Ωστόσο, μένει να δούμε την τελική διαμόρφωση των συγκεκριμένων ρυθμίσεων, έτσι όπως θα φτάσουν στη Βουλή και στο πως θα ψηφιστούν από το κοινοβούλιο.

Advertisements

One thought on “Περικοπή αντιδημάρχων προβλέπει το μνημόνιο

  1. Αντί να κόψουν κάτι από τα δικά τους λεφτά, θέλουν να υποβαθμίσουν ακόμα περισσότερο την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Και αν η μείωση των αντιδημάρχων ταυτίζονταν με αύξηση εσόδων προς την ΤΑ, δε θα διαφωνούσε κανείς…

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s