Τι ωραίο κουστούμι μας φόρεσαν!

Πρόσθετα μέτρα ύψους 14,6 δισ. ευρώ μέχρι το 2014, που θα βουλιάξουν την οικονομία σε νέα ύφεση, βαθύτερη του -5% κατά το 2012, βίαιες ανατροπές στα εργασιακά, νέα φορολογικά βάρη σε εισοδήματα και ακίνητα και απελευθέρωση επαγγελμάτων, υπηρεσιών και αγορών, επιβάλλει το νέο μνημόνιο που συνοδεύει τη δανειακή σύμβαση.

Το ύψος των άμεσων μέτρων που καλείται να λάβει η κυβέρνηση με τον εφαρμοστικό νόμο που θα ψηφιστεί εντός 15 ημερών φτάνει στο ποσό των 3,2 δισ. ευρώ, αλλά τον Ιούνιο, με την επικαιροποίηση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος, θα ακολουθήσει νέο πακέτο μέτρων, το κόστος των οποίων έχει προσδιοριστεί κάθε έτος σε 2,75% του ΑΕΠ (ή 5,7 δισ. ευρώ) για τα έτη 2013 και 2014. Συνολικά δηλαδή τα μέτρα του Ιουνίου θα φτάσουν σε 11,4 δισ. ευρώ, ενώ με την προσθήκη και των άμεσων μέτρων, του 2012, το κόστος φτάνει στο ποσό των 14,6 δισ. ευρώ.

Αν η ύφεση είναι βαθύτερη της αναμενόμενης, έρχονται και νέα μέτρα και επέκταση της διάρκειας δημοσιονομικής προσαρμογής, πέραν του 2014. «Θα διαβουλευτούμε με την Ε.Ε., την ΕΚΤ και του ΔΝΤ σε περίπτωση σημαντικά βαθύτερης ύφεσης από την αναμενόμενη για να αξιολογήσουμε αν η πορεία δημοσιονομικής προσαρμογής πρέπει να επεκταθεί πέρα από το 2014», αναφέρει το μνημόνιο. Το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να επανέλθει σε θετικές τιμές ανάπτυξης «από τρίμηνο σε τρίμηνο το 2013».

Εφόσον το 2013 η οικονομία θα επανέλθει σε αύξηση του ΑΕΠ, αυτό σημαίνει ότι το 2012, η ύφεση θα υπερβεί το 4% ή 5%, ώστε με την ανάπτυξη του 2013, σωρευτικά στη διετία (2012-13) η μέση ύφεση να είναι μεταξύ του 4% και 5%.

Ταυτόχρονα αλλάζουν ριζικά οι στόχοι του προϋπολογισμού οι οποίοι αναθεωρούνται με συμπληρωματικό προϋπολογισμό, ώστε να προσαρμοστούν τα μεγέθη στα νέα δεδομένα.

Εγκαταλείπεται ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα φέτος ύψους 1,1% του ΑΕΠ ή 2,4 δισ. ευρώ και αντικαθίσταται με πρωτογενές έλλειμμα ύψους 1% του ΑΕΠ ή 2,06 δισ. ευρώ. Τίθεται νέος φιλόδοξος στόχος για την επίτευξη ενός πρωτογενούς πλεονάσματος της γενικής κυβέρνησης ύψους 3,6 δισ. ευρώ το 2013 και 9,5 δισ. ευρώ το 2014. Εφόσον επιβεβαιωθεί η εξέλιξη αυτή «υπερβαίνει το πρωτογενές ισοζύγιο που σταθεροποιεί το χρέος της Ελλάδας και θα επιτρέψει στο χρέος να μειωθεί σταδιακά».

Ασφαλιστικό

Η σύμβαση προβλέπει τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας αποκλειστικού σκοπού, με την επωνυμία Ταμείο Στήριξης Ασφαλιστικού Συστήματος Α.Ε., στην οποία θα μεταφερθούν ακίνητα του Δημοσίου και των Ταμείων, με σκοπό την αξιοποίησή τους και την κάλυψη μέρους των απωλειών που θα υποστούν τα Ταμεία από το PSI.

Η κυβέρνηση ανέλαβε δέσμευση να ψηφίσει, πριν από την εκταμίευση της πρώτης δόσης, ενός νόμου – πλαισίου, σε μια εις βάθος αναθεώρηση της λειτουργίας των δευτεροβάθμιων / επικουρικών δημόσιων συνταξιοδοτικών ταμείων. Σκοπός της αναθεώρησης είναι η σταθεροποίηση των δαπανών για συντάξεις, η εγγύηση της προϋπολογιστικής ουδετερότητας των εν λόγω Ταμείων και η διασφάλιση της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του συστήματος. Η ατομική σύνταξη θα υπολογίζεται με βάση:

– ένα θεωρητικό ποσοστό απόδοσης, το οποίο σχετίζεται με το ρυθμό αύξησης του μισθολογικού κόστους των ασφαλισμένων,

– έναν παράγοντα αειφορίας, ο οποίος αναπροσαρμόζει τις παροχές, ώστε να εξαλείφει αμέσως τυχόν μελλοντικές ανισορροπίες, αν αυτές προκύψουν.

Η κυβέρνηση θα μειώσει τις ονομαστικές επικουρικές συντάξεις από τον Ιανουάριο του 2012, με σκοπό την εξάλειψη των ελλειμμάτων. Το νέο ενιαίο Ταμείο εγκαθιστά, με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, ένα μηχανογραφικό σύστημα ατομικών λογαριασμών συνταξιοδότησης.

Αποχώρηση 150.000 δημοσίων υπαλλήλων

Η κυβέρνηση δημοσιεύει και επικαιροποιεί ανά τρίμηνο τα σχέδιά της για στελέχωση του Δημοσίου ανά τμήμα για την περίοδο μέχρι το 2015, σύμφωνα με τον κανόνα «μία πρόσληψη ανά 5 αποχωρήσεις από την υπηρεσία».

Τα σχέδια στελέχωσης θα πρέπει να συμβαδίζουν με το στόχο της μείωσης των θέσεων στο Δημόσιο κατά 150.000 από το τέλος του 2010 έως και το τέλος του 2015 και εάν παραστεί ανάγκη η κυβέρνηση θα θεσπίσει προσωρινό «πάγωμα» των προσλήψεων. Στο πλαίσιο αυτό η συνολική είσοδος στις επαγγελματικές σχολές (π.χ, στρατιωτικές και αστυνομικές ακαδημίες) ελαττώνεται σε επίπεδο που να συνάδει προς τα πλάνα προσλήψεων. Εντός του 2012, 15.000 χιλιάδες άτομα πλεονάζοντος προσωπικού μετατίθενται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας, προερχόμενα κυρίως από φορείς ή μονάδες που κλείνουν ή συρρικνώνονται σε μέγεθος.

Στο αγγλικό δίκαιο τα νέα ομόλογα

Στο αγγλικό δίκαιο θα υπάγονται τα νέα ομόλογα που θα αντικαταστήσουν τα υφιστάμενα, στο πλαίσιο του PSI, ενώ παράλληλα η οριστική σύμβαση προβλέπει και την επαναγορά ελληνικών ομολόγων, που κατέχουν κεντρικές τράπεζες, μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ταυτόχρονα προβλέπεται πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 5,7 δισ. ευρώ, προκειμένου να αποπληρωθούν τόκοι που λήγουν το Μάρτιο.

Η δημόσια πρόσκληση, προς τους κατόχους ομολόγων, για τη συμμετοχή στο PSI αναμένεται μέχρι την Παρασκευή και ενώ πιέζουν ασφυκτικά οι προθεσμίες. Λίγο νωρίτερα ή ταυτόχρονα, θα νομοθετηθούν οι ρήτρες συλλογικής δράσης (CACs), που σημαίνει ότι αν αποδεχθεί τους όρους του PSI ένα συγκεκριμένο ποσοστό επενδυτών, οι όροι του επεκτείνονται υποχρεωτικά σε όλους.

Στους ιδιώτες επενδυτές που θα αποδεχτούν τους όρους, διαγράφεται το 50% της ονομαστικής αξίας και θα δοθούν, νέα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου υπαγόμενα στο αγγλικό δίκαιο, σε ποσοστό 35% της αρχικής ονομαστικής αξίας και ομόλογα διετούς διάρκειας του EFSF που θα καλύπτουν το 15% της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων τίτλων. Αρχικά επρόκειτο το 15% να διατεθεί με τη μορφή μετρητών. Τα επιτόκια των νέων ομολόγων θα έχουν ρήτρα ανάπτυξης.

Προκειμένου να υλοποιηθεί το PSI, σύμφωνα με το κείμενο της δανειακής σύμβασης, η χρηματοδότηση της Ελλάδας, προβλέπει την παροχή των ακόλουθων πιστώσεων:

– Δάνειο 30 δισ. ευρώ, για να καλύψει τις υποχρεώσεις του απέναντι στους ιδιώτες ομολογιούχους που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία του PSI.

– Δάνειο 35 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας «πιστωτικής αναβάθμισης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας», μέσω της οποίας θα χρηματοδοτηθεί η επαναγορά ελληνικών κρατικών ομολόγων από τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες των χωρών μελών της Ευρωζώνης. Τα ομόλογα αυτά βρίσκονται στην κατοχή των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών ως εξασφάλιση (ενέχυρο) για νομισματικές πράξεις με «επιλεγμένους αντισυμβαλλόμενους». Η επαναγορά των ομολόγων αυτών θα γίνει, για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, από την ΕΚΤ.

– Δάνειο 5,7 δισ. ευρώ, για να αποπληρωθούν δεδουλευμένοι τόκοι που απορρέουν από ορισμένα ανεξόφλητα κρατικά ομόλογα της Ελλάδος τα οποία θα ενταχθούν στη διαδικασία του PSI.

– Δάνειο 23 δισ. ευρώ, για να χρηματοδοτηθούν οι ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών που θα προκύψουν λόγω της ζημίας που θα υποστούν από το «κούρεμα» κατά 50% της ονομαστικής αξίας των ομολόγων που διατηρούν στα χαρτοφυλάκιά τους.

Με κοινές μετοχές οι τράπεζες

Με κοινές μετοχές, με αναστολή ψήφου για 5 χρόνια και μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια, θα υλοποιηθεί η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, μετά τις απώλειες που θα υποστούν από το PSI.

Ειδικότερα προβλέπεται ότι βάσει της αξιολόγησης της βιωσιμότητάς τους και των σχεδίων τους για άντληση κεφαλαίων, έως το τέλος Απριλίου 2012, η Τράπεζα της Ελλάδας θα κοινοποιήσει στις τράπεζες συγκεκριμένες προθεσμίες για την άντληση κεφαλαίων από την αγορά. Οι προθεσμίες για την άντληση κεφαλαίων θα οριστούν για κάθε τράπεζα, ανά περίπτωση, με μέγιστη διάρκεια έως το γ’ τρίμηνο του 2012.

Οι τράπεζες που υποβάλλουν βιώσιμα σχέδια άντλησης κεφαλαίων θα έχουν την ευκαιρία να αιτηθούν και να λάβουν δημόσια στήριξη, κατά τρόπο που διατηρεί τα κίνητρα του ιδιωτικού τομέα για την εισφορά κεφαλαίων και ελαχιστοποιεί έτσι το βάρος προς τους φορολογούμενους. Πιο συγκεκριμένα, οι τράπεζες θα είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) μέσω κοινών μετοχών και υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολόγων.

Η κυβέρνηση θα διασφαλίσει ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιχειρηματική αυτονομία τόσο de jure όσο και de facto. Τα δικαιώματα ψήφου του ΕΤΧΣ για τις κοινές μετοχές που κατέχει θα είναι αυστηρά περιορισμένα σε συγκεκριμένες στρατηγικές αποφάσεις.

Ορίζεται ακόμα πως όλες οι τράπεζες θα πρέπει να επιτύχουν ένα δείκτη βασικών πρωτοβάθμιων κεφαλαίων (core tier 1 capital ratio) στο 9% έως το γ’ ‘τρίμηνο του 2012, φθάνοντας το 10% εντός του β’ τριμήνου του 2013.

Advertisements

Περικοπή αντιδημάρχων προβλέπει το μνημόνιο

Περικοπές στις θέσεις των Αντιδημάρχων, μειώσεις σε αμοιβές των μελετών στην Περιφέρεια αλλά και απολύσεις ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών περιλαμβάνει το μνημόνιο, το οποίο εγκρίθηκε χθες στη Βουλή.

Έτσι παρά το γεγονός ότι το υπουργείο Εσωτερικών άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να συζητήσει και άλλες εναλλακτικές λύσεις και μόνο το στοιχείο ότι περιλαμβάνονται αυτές οι δεσμεύσεις στα κείμενα του μνημονίου δεν αφήνει πολλά περιθώρια για διαφορετικές σκέψεις.

Οι Δήμαρχοι έφυγαν από το υπουργείο Εσωτερικών την περασμένη Πέμπτη με την αίσθηση ότι κάτι είχαν καταφέρει σε κάποια σημεία, είτε αυτά έχουν σχέση μετά τα 300 εκατομμύρια ευρώ από τη μείωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, είτε αυτά έχουν σχέση με τους Αντιδημάρχους, εν τούτοις από τη στιγμή που περιλαμβάνονται τα συγκεκριμένα μέτρα μέσα στις διατάξεις των επίσημων κειμένων του μνημονίου και μάλιστα για λειτουργίες και για αποφάσεις οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν πριν την εκταμίευση, δεν μένει κανένα περιθώριο για διαφορετικές σκέψεις.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στα κείμενα που εγκρίθηκαν χθες στη Βουλή για το μνημόνιο περιλαμβάνεται αρχικά η περιγραφή ότι από τους κεντρικούς στόχους μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου είναι «η εξάλειψη 550 θέσεων Αντιδημάρχων στην τοπική αυτοδιοίκηση, με ισχύ από το τέλος του Φεβρουαρίου, συμπεριλαμβανομένων και των συσχετιζόμενων θέσεων προσωπικού» όπως τονίζεται.

Οι συγκεκριμένες προβλέψεις έχουν ακριβώς την ίδια βαθμίδα όπως έχουν οι 15.000 απολύσεις στο δημόσιο και η μείωση της δαπάνης για τα φάρμακα. Μάλιστα προσδιορίζει με σαφήνεια στην εξειδίκευση των μέτρων ότι το συγκεκριμένο μέτρο της μείωσης των Αντιδημάρχων και της μείωσης του αριθμού των ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών, ο οποίος εξαρτάται και από τον αριθμό των Αντιδημάρχων, οι αποφάσεις θα πρέπει να είναι άμεσες και τις προσδιορίζει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. Σε κάθε περίπτωση εντάσσει τις συγκεκριμένες επιλογές στην πρώτη κατηγορία των άρθρων αφού σημειώνει πως «πριν την πρώτη εκταμίευση του νέου προγράμματος, η Κυβέρνηση υιοθετεί τα ακόλουθα μέτρα, μέσω ενός συμπληρωματικού προϋπολογισμού και άλλων νομικών πράξεων..» όπως τονίζει για να συμπληρώσει μεταξύ άλλων πως σε αυτά τα μέτρα εντάσσεται και η «ελάττωση του αριθμού των Αντιδημάρχων και του σχετικού προσωπικού με σκοπό την εξοικονόμηση ποσού τουλάχιστον 30 εκατομμυρίων ευρώ».

Κάτω από αυτό το πρίσμα γίνεται φανερό πλέον ότι δεν πρόκειται το υπουργείο Εσωτερικών να αλλάξει τις διατάξεις του νομοσχεδίου που έχει καταθέσει σε ότι αφορά την σχετική μείωση του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι μόνο η μείωση του αριθμού των Αντιδημάρχων κατά 550 αλλά είναι και η μείωση των ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών κατά τον ίδιο αριθμό αφού οι συγκεκριμένες θέσεις έρχονται και εξαρτώνται με τον αριθμό των Αντιδημάρχων.

Νομοθετική πρόβλεψη

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή τις επόμενες μέρες σε Δήμους με πληθυσμό έως 5000 κατοίκους θα ορίζεται ένας Αντιδήμαρχος. Από 5000 έως 20.000 κατοίκους θα ορίζονται δύο Αντιδήμαρχοι. Από 20.000 έως 50.000 θα ορίζονται τρεις Αντιδήμαρχοι και από 50.000 έως 100.000 θα ορίζονται τέσσερις Αντιδήμαρχοι. Για τους Δήμους από 100 έως 200.000 θα ορίζονται 5 Αντιδήμαρχοι και για τους Δήμους πάνω από 200.000 6 Αντιδήμαρχοι.

Παράλληλα προσδιορίζεται ότι ιδιαίτερα για τους Δήμους στους οποίους σημειώνονται πάνω από πέντε έως οκτώ δημοτικές ενότητες προστίθεται ένας ακόμη Αντιδήμαρχος.

Από κει και μετά θα πρέπει να σημειώσουμε πως μεγάλη σφαγή αναμένεται να γίνει και στους ειδικούς συμβούλους και ειδικούς συνεργάτες. Σε κάθε περίπτωση οι συγκεκριμένες θέσεις προσδιορίζονται με βάση τον αριθμό των Αντιδημάρχων με συνέπεια από την ώρα που καταργούνται θέσεις Αντιδημάρχων καταργούνται και θέσεις ειδικών συνεργατών και ειδικών συμβούλων. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα καταγγελθούν συμβάσεις ειδικών συνεργατών και ειδικών συμβούλων, με την εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων της νομοθεσίας.

Οι αλλαγές

Σε ότι αφορά τώρα τα οικονομικά μεγέθη θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι υπάρχουν κάποιες αλλαγές ιδιαίτερα σε ότι αφορά τους Αντιπεριφερειάρχες, τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου και τους περιφερειακούς συμβούλους. Ρητά ορίζεται μέσα στο κείμενο ότι οι Αντιπεριφερειάρχες θα παίρνουν το 75% της αντιμισθίας του Περιφερειάρχη όταν ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου θα φτάνει το 50%. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε αν και δεν αναφέρεται πουθενά ότι από τη στιγμή που η αντιμισθία του Συμπαραστάτη του Πολίτη είναι συνδεδεμένη με εκείνη του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου αυτό σημαίνει ότι μειώνεται η αντιμισθία του στο 50% της αντιμισθίας του Περιφερειάρχη.

Παράλληλα εκείνο το οποίο προβλέπεται σ’ αυττη φάση είναι πως ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος, δηλαδή ο περιφερειακός σύμβουλος στον οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες από τον Περιφερειάρχη, εισπράττει το 30% της αντιμισθίας του Αντιπεριφερειάρχη, δηλαδή το 22,5% της αντιμισθίας του Περιφερειάρχη και το 50% της αντιμισθίας του Πρόεδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Άλλες ρυθμίσεις

Από τις υπόλοιπες ρυθμίσεις εκείνες που ξεχωρίζουν είναι η ρύθμιση που έχει σχέση με τον προσυμβατικό έλεγχο καθώς σύμφωνα με το κείμενο επιβάλλεται έλεγχος σε έργα πάνω από 200.000 € αντί των έργων πάνω από 100.000 € που ισχύει σήμερα. Από τη δική της πλευρά η αυτοδιοίκηση προβάλλει ένα επιχείρημα έτσι ώστε ο έλεγχος να γίνεται σε έργα πάνω από 500.000 € πράγμα το οποίο προς το παρόν τουλάχιστον δεν δείχνει να το αποδέχεται η πολιτική ηγεσία του υπουργείου.

Εξάλλου σε ότι αφορά τις ρυθμίσεις για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι ενισχύονται οι αρμοδιότητες των Δήμων, όπως επίσης διευκρινίζονται και κάποιες άλλες που έχουν σχέση με την Περιφέρεια. Το πλαίσιο γίνεται περισσότερο λειτουργικό και παράλληλα μέσα από το συγκεκριμένο νομοθέτημα καλύπτονται και κάποια κενά για τα οποία δεν υπήρχπρόβλεψη στο νομό κορμό.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετά σημεία από εκείνα που είχε προβάλει η ΚΕΔΕ δεν υιοθετούνται τουλάχιστον προς το παρόν, αφού ορισμένα από αυτά προσκρούουν πάνω σε διατάξεις που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο. Ωστόσο, μένει να δούμε την τελική διαμόρφωση των συγκεκριμένων ρυθμίσεων, έτσι όπως θα φτάσουν στη Βουλή και στο πως θα ψηφιστούν από το κοινοβούλιο.

Μια απίθανη …Κυριακή

Σκέτη τρέλα η εξέλιξη της χθεσινής μέρας.

Από που να αρχίσεις και που να τελειώσεις; Να βλέπεις τους βουλευτές να παραιτούνται; Να βλέπεις ορκωμοσίες; Μέχρι αργά το βράδυ να τους βλέπεις ανεξάρτητους; Να τους βλέπεις να κάνουν φράξιες, ομάδες, διαφορετικά πράγματα; Απίθανες εξελίξεις.

Φεύγει ο ένας, ανεξάρτητος ο άλλος, ξεχωριστή ομάδα οι άλλοι, αλήθεια έχει πλέον την δεδηλωμένη το ΠΑΣΟΚ; Δυστυχώς την χθεσινή μέρα απ’ όσα τουλάχιστον κατεγράφησαν όλοι καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι δεν την έχει.

 

Σάμπως η ΝΔ είναι αξιωματική αντιπολίτευση; Οι ανεξάρτητοι είναι περισσότεροι από τους βουλευτές της τώρα! Και άντε να πάει σε εκλογές!

 

Μιας και είπαμε για εκλογές. Τι θα κάνουν τους διαγραφέντες; Γιατί καλός ο τσαμπουκάς των αρχηγών αλλά που θα βρεθούν διαθέσιμοι για να μπούνε στα ψηφοδέλτια των κομμάτων; Θα τους ψάχνουν με το κιάλι! Κάποιοι βέβαια δίνουν τροφή στις φήμες ότι συζητάνε σοβαρά την ίδρυση νέων σχηματισμών. Δύσκολοι καιροί για πρίγκιπες!

 

Οι μόνοι που είναι σε κατάσταση παροξυσμού είναι οι «Βενιζελικοί». Έβλεπα τη Γιαννακά να αγορεύει και τρελάθηκα. Αναρωτήθηκα αν μιλά ως ΠΑΣΟΚ ή ως εκπρόσωπος της ομάδας του συγκροτήματος! Οι του Βενιζέλου ανησυχούν και με το δίκιο τους για τις εξελίξεις. Γιατί σου λένε αν Κατσέλη και Καστανίδης πάνε για κόμμα, αν ο Παναγιωτακόπουλος κρατήσει ουδέτερη στάση, αν οι εκσυγχρονιστές πάνε με Κουβέλη, τότε τι θα μας μείνει; Μην σας παραξενέψει αν ξαφνικά αγαπήσουνε τον Παπανδρέου!

 

Η Τόνια πλακώνεται με τον Μπεγλίτη γιατί συλλαμβάνει την ομάδα του Γιώργου να προσπαθεί να πείσει τον Βαρβαρίγο να παραμείνει χωρίς να παραιτηθεί αλλά ελάχιστα τους ενδιέφερε αν θα ψηφίσει. Τα ρεπορτάζ την δίνουν να κοντράρετε έντονα με τον Μπεγλίτη.

 

Χθες το βράδυ στην βουλή, βουλευτές στο καφενείο έβλεπαν ποδόσφαιρο. Τους έκανε παρατήρηση η Καιλή και το ρεπορτάζ δίνει ότι έγινε κόλαση.

 

Έναν τόμο 700 σελίδες εκσφενδόνισε ο βουλευτής του ΚΚΕ την ώρα που μιλούσε ο Βενιζέλος. Βεβαίως στην συνέχεια μαζεύτηκε.

 

Έχει ενδιαφέρον τώρα να δούμε πως θα διαμορφωθούν οι σχέσεις στο

ΛΑ.Ο.Σ. Χθες Αδωνις και Βορίδης έμειναν να παρακολουθήσουν την ομιλία Σαμαρά, την ώρα που ο Καρατζαφέρης έφυγε.

 

Ζώης.. καπούτ! Άντε να γίνει μετάκορακοΖΩΗητη η πρωθυπουργία του Αντώνη, ύστερα από τέτοια.. βασκανία!

 

Και με αυτά και με τα άλλα το μνημόνιο 2 είναι στη ζωή μας. Σήμερα δειλά δειλά  τα κανάλια άρχισαν να μας ενημερώνουν για τις επιπτώσεις στη ζωή μας. Αυτά που κρατούσανε κρυφά για να μας πείσουν μέσα από το δίλλημα σύμβαση ή καταστροφή βγαίνουν ένα – ένα : Αυξήσεις στην εισφορά του ΟΓΑ, αυξήσεις στη συμμετοχή των ασφαλισμένων στα φάρμακα, πολύ περισσότερες απολύσεις, μειώσεις συντάξεων μετά τον Ιούνιο κ.τ.λ.

 

Με τις υγείες μας!