Κρίσιμες διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ

Ευαίσθητες διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ διεξάγει η κυβέρνηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο να αξιοποιήσει 20 δισ. ευρώ κοινοτικών πόρων, να επανεκκινήσει την οικονομία και να δώσει ανάσες ρευστότητας στις επιχειρήσεις.

 

Σύμφωνα με «Τα Νέα» προς τον σκοπό αυτό εξετάζεται η δυνατότητα να προσαυξηθεί η κοινοτική συμμετοχή σε επενδυτικά προγράμματα και να ανασταλεί προσωρινά η υποχρέωση της εθνικής δημόσιας συμμετοχής. Ακόμη εξετάζεται η εγκατάλειψη όλων των δράσεων και προγραμμάτων που παραμένουν επί σειρά ετών σε εκκρεμότητα και η μεταφορά πόρων από αυτά σε προγράμματα που στοχεύουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Στο επίκεντρο των προσπαθειών βρίσκεται και η ενίσχυση του ρόλου των τραπεζών στην διαχείριση έργων που αφορούν σε στοχευμένες πολιτικές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και των ελεύθερων επαγγελματιών ειδικά στο πλαίσιο του Εθνικού Ταμείου για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη (ΕΤΕΑΝ).

Η κυβέρνηση, αλλά και η Επιτροπή θεωρούν ότι εάν η διαχείριση των περισσοτέρων προγραμμάτων περάσει στις τράπεζες θα αυξηθεί η διαχειριστική ικανότητα, η προσπάθεια θα επιταχυνθεί και σε συνδυασμό με άλλες – παράλληλες- παρεμβάσεις θα ενισχυθεί και η διοχετευόμενη ρευστότητα προς την πραγματική οικονομία.

Οι επιτελείς του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης επιδιώκουν αύξηση της Κοινοτικής συμμετοχής και μείωση της εθνικής -ως ποσοστό στη συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη- εξέλιξη που θα επιτρέψει άμεσα την εξοικονόμηση δημόσιας δαπάνης ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ ή 1% του ΑΕΠ , προκειμένου να χρηματοδοτηθούν άλλες αναπτυξιακές πολιτικές μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Ωστόσο, αυτό δεν το δέχεται εύκολα η Επιτροπή, καθώς η έγκριση του ελληνικού αιτήματος απαιτεί την αλλαγή του Κανονισμού του ΕΣΠΑ.

Η Κομισιόν ζητεί απόλυτη προσήλωση από την Ελλάδα στην διαχείριση του ΕΣΠΑ, ώστε να καταστεί εφικτός ο στόχος – εμπεριέχεται και στο Μνημόνιο- για τη διάθεση 5,5 δισ. ευρώ το 2011 και την εκταμίευση χρημάτων που θα διοχετευθούν σε δημόσια έργα, επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και στην στήριξη της πραγματικής οικονομίας.

Βάρος δίνεται στη στελέχωση ειδικών ομάδων καταρτισμένων στελεχών – διαχειριστών ανά Περιφέρεια με στόχο την ενίσχυση των Καλλικρατικών ΟΤΑ, ενώ σχεδιάζεται και η ένταξη στο ΕΣΠΑ μεγάλων έργων υποδομών ύψους 5 δισ. ευρώ.

Τέλος, προωθείται η συνεπένδυση σε τραπεζικά project και ειδικά σε δράσεις χρηματοδότησης καινοτόμων επιχειρήσεων, αλλά και η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με μικροδάνεια.

Σαρωτικές αποκρατικοποιήσεις , περικοπές στα επιδόματα , λουκέτο σε ΔΕΚΟ

Σαρωτικές αποκρατικοποιήσεις µέσω ενός πολιτικά ανεξάρτητου οργανισµού, καθώς και περικοπές που αρχίζουν από τα επιδόµατα των δηµοσίων υπαλλήλων και καταλήγουν στο κλείσιµο αµέσως τουλάχιστον µίας ΔΕΚΟ περιλαµβάνει το πακέτο της συµφωνίας µε την τρόικα.

Κυβέρνηση και τρόικα ολοκλήρωσαν σχεδόν τη συµφωνία για τις ιδιωτικοποιήσεις και σήµερα, Τρίτη, αναµενόταν να κλείσει και το Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα, αν και αρκετά θέµατα παρέµεναν ανοιχτά.

Ο πρόεδρος του Eurogroup Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ είπε ότι η έκθεση της τρόικας αναµένεται στις αρχές της επόµενης εβδοµάδας.

Η τρόικα μετέθεσε την ημερομηνία αναχώρησής της για το Σάββατο, αντί για την Πέμπτη που ήταν προγραμματισμένο. Όταν ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση, εκτιμάται ότι θα γίνει έκτακτη συνεδρίαση του Eurogroup.

Σε ό,τι αφορά τις αποκρατικοποιήσεις, ο νέος φορέας που θα τις προωθήσει, το Ταµείο Δηµόσιας Περιουσίας, θα έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά:

Πρώτον, θα είναι ανεξάρτητος µε την έννοια ότι δεν θα υπόκειται σε πολιτικές επιρροές και δεύτερον, τα περιουσιακά στοιχεία που θα εντάσσονται σ’αυτόν δεν θα µπορούν να απενταχθούν στη συνέχεια και τα έσοδα από την αξιοποίηση τους θα προορίζονται γιατ ην εξόφληση του χρέους.

Άλλες πηγές έλεγαν ότι δεν έχουν ακόµη ληφθεί αποφάσεις για το ζήτηµα της χρησιµοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του Ταµείου ως εγγυήσεων έναντι των πιστωτών µας.

Ενώ δεν προβλέπεται αµέσως η χρησιµοποίηση περιουσιακών στοιχείων ως εγγυήσεων, το θεσµικό πλαίσιο του νέου Ταµείου πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτο ώστε, αν χρειασθεί, να προβλέπεται η δυνατότητα αυτή για το µέλλον.

Σύμφωνα με άλλες πηγές, στο Ταμείο που θα συσταθεί μοναδικός μέτοχος θα είναι το Δημόσιο, στο οποίο θα μπορούν να συμμετέχουν και ξένοι ως εμπειρογνώμονες, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο συμμετοχής του στο ΔΣ του Ταμείου.

Εντός του Ιουνίου εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί η πώληση του 10% -16% του ΟΤΕ.

Για την ΔΕΗ η κυβέρνηση δείχνει να προτιμά την πώληση λιγνιτικών μονάδων, αντί της πώλησης του 17% της Επιχείρησης, καθώς «σπάει» το μονοπώλιο της ΔΕΗ στο λιγνίτη και απελευθερώνεται η αγορά. Σημειώνεται ότι η Ε.Ε. απαιτεί, πέραν των όποιων κυβερνητικών κινήσεων, να υπάρξει κατάργηση του μονοπωλίου της ΔΕΗ στο λιγνίτη.

Μέχρι το τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των διαδικασιών για την αξιοποίηση των ακινήτων του Δημοσίου, δηλαδή θα έχουν καθοριστεί οι χρήσεις γης ώστε να απελευθερωθεί η αξιοποίηση μεγάλων εκτάσεων. Στη συνέχεια θα προχωρήσουν οι διαδικασίες αξιοποίησής τους μέσω πολυετών συμβάσεων παραχώρησης.

Στόχος από το πακέτο ιδιωτικοποιήσεων είναι έσοδα 3,5-5,5 δισ. φέτος, 4-6 δισ. το 2012 και 4,5-5,5 δισ. ευρώ το 2013. Από την αξιοποίηση των ακινήτων αναμένονται έσοδα τουλάχιστον 25 δισ. ευρώ.

Μαχαίρι στα επιδόματα και λουκέτο σε ΔΕΚΟ

Μεταξύ των µέτρων του Μεσοπρόθεσµου προγράµµατος περιλαµβάνονται τα εξής:

* Η αναλογία για νέες προσλήψεις περιορίζεται σε µία πρόσληψη για κάθε δέκα αποχωρήσεις.

* Τα κοινωνικά-προνοιακά επιδόµατα θα χορηγούνται µε βάση εισοδηµατικά κριτήρια.

* Η περικοπή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 1 δισ. ευρώ.

Στο πλαίσιο του νέου µισθολογίου σχεδιάζεται:

* Κατάργηση του επιδόµατος γάµου. Θα διατηρηθεί το επίδομα τέκνων.

* Μείωση κατά 5-10% των επιδοµάτων των υψηλόµισθων δηµοσίων υπαλλήλων.

* Η αύξηση της μισθολογικής ωρίμανσης από 2 σε 5 έτη, χωρίς να αποκλείεται ακόμα και η κατάργηση της αυτόµατης ωρίµανσης.

* Προβλέπεται καθιέρωση ενός βαθµολογίου των δηµοσίων υπαλλήλων, στο πλαίσιο του οποίου η µετάβαση από τον έναν βαθµό στον άλλο δεν θα γίνεται αυτόµατα.

Όλοι οι υπάλληλοι που θα έχουν τον ίδιο βαθµό θα παίρνουν την ίδια αµοιβή και έτσι θα έρθει η ενοποίηση των µισθολογίων. Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ότι ο χρόνος επαρκεί για να σχεδιαστεί και να τεθεί αµέσως σε εφαρµογή το νέο βαθµολόγιο, συνεπώς µπορεί να εισαχθεί σε µεταγενέστερο στάδιο.

Σχετικά µε το Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα και τα πρόσθετα µέτρα του 2011, οι πληροφορίες από το υπουργείο Οικονοµικών αναφέρουν ότι στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων µε την τρόικα συµφωνήθηκε να ανακοινωθεί το όνοµα τουλάχιστον µίας τουλάχιστον που θα κλείσει.

ΠΗΓΗ : Newsroom ΔΟΛ