Ούτε κουβέντα για την ταμπακιέρα…

Μια ακόμα χαμένη ευκαιρία για ουσιαστική συζήτηση αποτέλεσε η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, η πρώτη μάλιστα στη θητεία του οργάνου. Με βασικό θέμα το Περιβάλλον, θα περίμενε κανείς ότι με σοβαρότητα θα αντιμετώπιζαν το θέμα οι εκλεγμένοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, αποδεικνύοντας την επιθυμία τους αλλά και την αποφασιστικότητα τους να ασχοληθούν με τα σοβαρά θέματα της Περιφέρειας.

Η συνεδρίαση όμως φανέρωσε όλη την παθογένεια του πολιτικού συστήματος που υπηρέτησαν οι «πρωταγωνιστές»! Η συζήτηση για το Περιβάλλον μετατράπηκε σε καταγγελίες για την Αναπτυξιακή Εταιρεία Μαγνησίας  και το έλλειμμα της, σε κουβέντες πεζοδρομίου, σε αποχωρήσεις και στην ουσία σε ένα μεγάλο ΤΙΠΟΤΑ.

Η εμμονή της πλειοψηφίας να παραμένει προσκολλημένη στα της προεκλογικής περιόδου, καταδεικνύει την αδυναμία της να αντιληφθεί και τον ρόλο που έχει αναλάβει και τις ευθύνες που έχει απέναντι στους πολίτες της Θεσσαλίας. Η αδυναμία της είναι εμφανής!

Μέσα σε αυτό το κλίμα του «ξεκατινιάσματος» χάθηκε και η επιστολή της ειδικής γραμματέως της Επιθεώρησης Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Μαργαρίτας Καραβασίλη, σχετικά με τα ευρήματα στις τελευταίες πυρκαγιές της «ΒΙΟΚΕΡΑΛ».

Αντί να συζητάμε για την επιβεβαίωση των πιο μεγάλων φόβων μας, ότι δηλαδή η συγκεκριμένη βιομηχανία έκαιγε παράνομα τοξικά και φαρμακευτικά υλικά, ρυπαίνοντας το περιβάλλον και θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Λάρισας!

Αυτή την εταιρία που η πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση της έδινε το δικαίωμα να λειτουργεί σε βάρος της υγείας όλων μας, με την ανοχή της τότε αντινομάρχη και νυν αντιπεριφερειάρχη, Ρένας Καραλαριώτου και των τότε Νομαρχιακών Συμβούλων και νύν Περιφερειακών!

Αυτή την εταιρεία που λειτουργούσε όλα αυτά τα χρόνια εκμεταλλευόμενη απλά τις πολιτικές της διασυνδέσεις με το σύστημα Σουφλιά, με την ανοχή του Λ. Κατσαρού και η οποία σε όλους σχεδόν τους ελέγχους της Νομαρχίας έβγαινε «καθαρή». Αυτή την απίστευτη απάτη σε βάρος όλων μας προσπαθούσαν χρόνια να την «σκεπάσουν» και να την προστατέψουν…

Και σήμερα κουβέντα. Κουβέντα για όλα όσα αναφέρονται στο έγγραφο της Καραβασίλη. Κουβέντα για τις προσπάθειες τους να την επαναλειτουργήσουν. Κουβέντα για το τι κάνανε όλα αυτά τα χρόνια.

Ταμπόν, χάπια, σωληνάρια με φαρμακευτικό υλικό, απόβλητα επεξεργασίας ελαστικών, όλα καιγότανε παράνομα, ρυπαίνοντας την ατμόσφαιρα. Κανένας όμως από όσους ευλογούσανε με λόγια και πράξεις τη συνέχιση αυτού του εγκλήματος δεν ένοιωσε την ανάγκη να πει έστω μια κουβέντα, έστω ένα συγγνώμη.

Να εξηγήσει την μαλθακότητα τους, να δικαιολογήσει την αδράνεια τους. Να απολογηθεί για την κατευθυνόμενη συγκάλυψη!

Έχει ενδιαφέρον να διαβάσετε το έγγραφο της Καραβασίλη, που μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Από την πλευρά μας επιθυμώ να σας υπογραμμίσω ότι η πρόθεση και επιθυμία της Πολιτείας και του ΥΠΕΚΑ ειδικότερα είναι να συμβάλει στη συμμόρφωση επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων στην κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία με σκοπό την υψηλή προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και το ίδιο ευχόμαστε και επιδιώκουμε και για την εταιρία TERRA-ΒΙΟΚΕΡΑΛ, στόχο που δεν φαίνεται ωστόσο να τον συμμερίζεται η εν λόγω εταιρία παρά τις κατά καιρούς διαβεβαιώσεις του ιδιοκτήτη της.

Δυστυχώς η εταιρία TERRA-ΒΙΟΚΕΡΑΛ έχει βρεθεί υπότροπη πολλές φορές σε σοβαρές περιβαλλοντικές και άλλες παραβάσεις και δεν έχε δείξει διάθεση συμμόρφωσης. Κατά την παρούσα φάση και ενόψει δικών σας αποφάσεων συνοψίζουμε στοιχεία που πρέπει να συνεκτιμηθούν:

1. Στο χώρο δραστηριότητας εκδηλώθηκαν δυο σοβαρές πυρκαγιές μέσα στο 2010 και τις δυο φορές ημέρα Κυριακή, όπου η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε με μεγάλη καθυστέρηση και πρέπει να αξιολογήσετε τα ευρήματα και τα πορίσματα τόσο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όσο και των εισαγγελικών αρχών.

2. Οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε υλικά, τα οποία δε θα πρέπει να υπάρχουν (και για τα οποία δεν έχει λάβει καμία απολύτως άδεια) όπως υγειονομικό υλικό (ταμπόν), συσκευασίες φαρμάκων (καρτέλες με χάπια, σωληνάρια και φιαλίδια, κ.λπ.) καθώς και αποβλήτων επεξεργασίας ελαστικών και συγκεκριμένα μεταχειρισμένων ελαστικών.

3. Η εταιρία παρέλαβε και διέθεσε στους χώρους επικίνδυνα και μη υλικά (υγειονομικό υλικό-ταμπόν), συσκευασίες φαρμάκων (καρτέλες με χάπια, σωληνάρια και φιαλίδια) υπολείμματα (πλαστικού, ξύλου, τσιγάρων), χωρίς αυτό να προβλέπεται από την ισχύουσα ΕΠΟ, και χωρίς τις απαιτούμενες άδειες διαχείρισης, σε αντίθεση με το άρθρο 8 της ΚΥΑ 50910/03 και το άρθρο 7 της ΚΥΑ 13588/06.

Τα παραπάνω υγειονομικά φαρμακευτικά υλικά αποτελούν σύμφωνα με την ΚΥΑ 37591/03 επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα και μάλιστα οι συσκευασίες με τα φάρμακα χαρακτηρίζονται από την ΚΥΑ ως αμιγώς τοξικού χαρακτήρα. Τα επικίνδυνα αυτά απόβλητα, σύμφωνα με την ίδια ΚΥΑ επιβάλλεται να διατίθενται αποκλειστικά προς αποτέφρωση σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις.

4. Ο ελεγχόμενος είναι υπότροπος, για παραβάσεις για τις οποίες του έχουν επιβληθεί πρόσφατα κυρώσεις από τις αρχές της Ν.Α. και της ΕΥΕΠ. Η ανεξέλεγκτη διαχείριση των υλικών που βρέθηκαν στους χώρους της δραστηριότητας (επικίνδυνα και μη απόβλητα) εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία σύμφωνα με την Αρχή της Προφύλαξης (αρχή του Συντάγματος της ΕΕ) ακόμη και αν υπάρχουν μόνο ενδείξεις για ενδεχόμενο κίνδυνο στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία η Πολιτεία (αρμόδιες Αρχές) ΟΦΕΙΛΕΙ, χωρίς καθυστέρηση, να λάβει τα κατάλληλα μέτρα.

Τέλος σας ενημερώνω ότι το ΥΠΕΚΑ, εκτός από τις ενέργειες της αρμόδιας ΕΥΕΠ, εξετάζει συνολικά το θεσμικό πλαίσιο για την καύσιμη ύλη που μπορεί να χρησιμοποιείται από τις κεραμοποιίες, δεδομένου ότι από το Μάρτιο του 2011 απαγορεύεται η χρήση πετ – κοκ. Επίσης προωθείται η τροποποίηση της ΑΕΠΟ της εταιρίας:

* σε ευθυγράμμιση με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 22912/1117/05 για την αποτέφρωση και συναποτέφρωση αποβλήτων,

* για τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για τη δυνατότητα ασφαλούς χρήσης των εναλλακτικών καυσίμων στο πλαίσιο και της ίσης μεταχείρισης με τις άλλες μονάδες του κλάδου,

* για τη διασφάλιση ότι τα χρησιμοποιούμενα εναλλακτικά καύσιμα δεν προκαλούν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τα παραγόμενα προϊόντα,

* τη θέσπιση σαφών κανόνων και προδιαγραφών για τη σύσταση και τις συνθήκες αποθήκευσης για τα χρησιμοποιούμενα καύσιμα και υλικά,

* για τη θέσπιση απαιτήσεων για το είδος των αναλύσεων στις πρώτες ύλες, τα καύσιμα και τα απόβλητα που οφείλει να προσκομίζει η εταιρία,

* για τη διασφάλιση της αντιπροσωπευτικότητας των δειγμάτων α’ υλών και καυσίμων.

Τέλος, όσον αφορά στο ζήτημα ενδεχόμενης επαναλειτουργίας της εταιρίας και μέχρι την επανεξέταση και τροποποίηση της ΑΕΠΟ, αυτό θα είναι δυνατό ΜΟΝΟ στην περίπτωση που αποκατασταθεί η πλήρης λειτουργία του συστήματος μέτρησης αερίων εκπομπών, σύμφωνα με τους όρους της ισχύουσας ΑΕΠΟ, απαγορευθεί η κατανάλωση άλλων καυσίμων και υλικών εκτός του μαζούτ.

Στο ενδιάμεσο διάστημα πρέπει να κληθεί η εταιρία προκειμένου να της τεθεί ένα σαφές και σφικτό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης συγκεκριμένων μέτρων συμμόρφωσής της, καθώς και μέτρων αποκατάστασης τυχόν περιβαλλοντικής ζημιάς».